Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)DAVALININ DURUŞMALARA GELMEMESİ ( İhtiyaç Nedeni ile Tahliye-Sözlü Kira Sözleşmesi )


T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/2421

K. 2002/2597

T. 11.4.2002

• İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYE ( Sözlü Kira Sözleşmesi-Davalının Duruşmalara Gelmemesi )

• SÖZLÜ KİRA SÖZLEŞMESİ ( İhtiyaç Nedeni ile Tahliye-Davalının Duruşmalara Gelmemesi )

• DAVALININ DURUŞMALARA GELMEMESİ ( İhtiyaç Nedeni ile Tahliye-Sözlü Kira Sözleşmesi )

• İSTİCVAP ( Davalının Duruşmalara Gelmemesi-İhtiyaç Nedeni ile Tahliye-Sözlü Kira Sözleşmesi )

1086/m.230, 232

6570/m.7

ÖZET : Taraflar arasındaki kira sözleşmesinin şifahi olduğu anlaşılmış olup, davalı kiracının duruşmalara gelmemesi tüm iddia unsurlarını reddettiğini gösterir. Bu durumda mahkemece davalıya isticvap davetiyesi çıkarılarak, sonucuna göre karar vermek gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece tahliye kararı verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Davacı, davalının 15.8.1995 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesi ile kiralananda oturduğunu, İstanbul`dan gelerek taşınmazda oturacağını ileri sürerek açmış olduğu iş bu dava ile kiralananın tahliyesini istemiştir.

Davalıya duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilmiş, ancak duruşmalara gelmemiştir.

Mahkeme davanın süresinde açıldığını, ihtiyaç iddiasının kanıtlandığını kabul ederek tahliye kararı vermiştir.

Taraflar arasındaki sözleşmenin şifahi olduğu iddia edildiğine, davalı da duruşmalara gelmediğine göre tüm iddia unsurlarını reddetmiş sayılır.

Bu durumda mahkemece yapılacak iş davalıya isticvap davetiyesi çıkarılarak sonucuna göre bir karar vermek gerekirken noksan inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 11.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube