Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Avukatlık Sıfatı Kalmayan Kişi Tarafından Açılıp Yürütülen Dava-Yargılamanın İadesi )


T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/2374

K. 2002/2546

T. 9.4.2002

• BARO LEVHASINDAN SİLİNME ( Avukatlık Sıfatı Kalmayan Kişi Tarafından Açılıp Yürütülen Dava-Yargılamanın İadesi )

• ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASININ AVUKATLIK SIFATI KALMAYAN KİŞİ TARAFINDAN AÇILIP YÜRÜTÜLMESİ ( Yargılamanın İadesi )

• YARGILAMANIN İADESİ ( Avukatlık Sıfatı Kalmayan Kişi Tarafından Açılıp Yürütülen Dava )

• ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( Avukatlık Sıfatı Kalmayan Kişi Tarafından Açılıp Yürütülen Dava-Yargılamanın İadesi )

1136/m.35/1, 65, 72, 86

ÖZET : Baro levhasından ismi silinen avukatın dava açma ve sürdürme yetkisi yoktur. Ortaklığın giderilmesi davasının, yetkili olmayan vekil tarafından açılıp yürütülmesi ve sonuçlandırılması usul hükümleri açısından mümkün değildir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı yargılamanın iadesi davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava yargılamanın iadesi istemine ilişkindir. Mahkeme istemin reddine karar vermiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı ortaklığın giderilmesi davasında avukatlık sıfatı kalmayan kişi tarafından davanın açılıp yürütülmesi ve sonuçlandırılması nedeniyle hükmün yok sayılarak yargılamanın yenilenmesini iade-i muhakeme yolu ile istemiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Ortaklığın giderilmesi davasında davacı Çiğdem B`ın Avukat Galip Y`e vermiş olduğu vekaletname ile diğer davalılar aleyhine açılan davada yapılan yargılama sonunda taşınmazların satışına karar verilmiş, bir kısım davalıların temyizi üzerine verilen kararın 17.4.2001 tarihinde dairemizce onandığı görülmüştür.

Taşınmazların satış safhasında İstanbul Baro Başkanlığının cevabı yazısında Galip Y`in İstanbul Barosunun 8...... sicil sayısına kayıtlı iken 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 65 ve 72/d maddeleri gereğince 29.4.1993 tarihinde adının baro levhasından silindiğinin bildirildiği görülmüştür. Bu durumda ortaklığın giderilmesi davasının yetkili olmayan vekil tarafından açılıp yürütülmesi ve sonuçlandırılması usul hükümleri açısından mümkün değildir. HUMK.nun 445/8.maddesi uyarınca yargılamanın iadesi isteminin kabulü ile önceki hükmün iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde red kararı verilmesi hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 9.4.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube