Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) İş Yerinde Müşteriyi Rahatsız Etme Suçu Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2008/22422

K. 2011/662

T. 31.1.2011

• İŞYERİNDE MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETME ( Sanığın Üzerine Taşıdığı Kuru Sıkı Tabancayı İşyeri Çalışanı Tanığın Önündeki Masaya Koyarak Katılanı Çağırmasını İstemesi - Silahla Tehdit Suçu Yerine Yerinde Olmayan Gerekçe İle Hükümlülük Kararı Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• SİLAHLA TEHDİT ( Sanığın İşyerine Gelerek Üzerine Taşıdığı Kuru Sıkı Tabancayı İşyeri Çalışanı Tanığın Önündeki Masaya Koyarak Katılanı Çağırmasını İstemesi - Silahla Tehdit Suçundan Yargılanması Gerektiği )

• DENETİMLİ SERBESTLİK ( Mükerrir Sanık Hakkında İnfaz Hakiminin Yetkisini Kısıtlayacak Biçimde 5275 S.Y`nın 108/4.Md.sine Göre Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

• MÜKERRİR SANIK ( Hakkında İnfaz Hakiminin Yetkisini Kısıtlayacak Biçimde 5275 S.Y`nın 108/4.Md.sine Göre Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik Tedbirinin 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına Karar Verilmesinin Yasaya Aykırı Olduğu )

5237/m.63

5271/m.283, 307

5275/m.108

ÖZET : 1- Sanığın katılana ve işyeri çalışanlarına belli kimselerin bara alınmaması konusunda ihtarda bulunması işyerinde müşterileri rahatsız etmesi ve son olarak da işyerine gelerek üzerine taşıdığı kuru sıkı tabancayı işyeri çalışanı tanık A. Ö.`in önündeki masaya koyarak katılanı çağırmasını istemesi biçimindeki sabit kabul edilen eylemlerinin ne suretle katılanın işlettiği barın ticari faaliyetinin ve çalışmasının engellenmesine yönelik olduğu kanıtlanmadan silahla tehdit suçu yerine yerinde olmayan gerekçe ile yazılı maddelerle hükümlülük kararı verilmesi,

2- Mükerrir sanık hakkında, infaz hakiminin yetkisini kısıtlayacak biçimde 5275 sayılı Yasa`nın 108/4.maddesine göre cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin 1 yıl süreyle uygulanmasına karar verilmesi, yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın katılana ve işyeri çalışanlarına belli kimselerin bara alınmaması konusunda ihtarda bulunması işyerinde müşterileri rahatsız etmesi ve son olarak da işyerine gelerek üzerine taşıdığı kuru sıkı tabancayı işyeri çalışanı tanık A. Ö.`in önündeki masaya koyarak katılanı çağırmasını istemesi biçimindeki sabit kabul edilen eylemlerinin ne suretle katılanın işlettiği barın ticari faaliyetinin ve çalışmasının engellenmesine yönelik olduğu kanıtlanmadan silahla tehdit suçu yerine yerinde olmayan gerekçe ile yazılı maddelerle hükümlülük kararı verilmesi,

Kabule göre de,

2- Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCY. nın 63.maddesi uyarınca hükmolunan hapis cezasından indirilmemesi,

3- Mükerrir sanık hakkında, infaz hakiminin yetkisini kısıtlayacak biçimde 5275 sayılı Yasa`nın 108/4.maddesine göre cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin 1 yıl süreyle uygulanmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle hükmün BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CYY. nın 326/son. maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 31.01.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube