Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Şikayetten Vazgeçme Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20608

K. 2012/42145

T. 27.9.2012

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( İşyeri Dokunulmazlığını İhlal/Şikayetinden Vazgeçen Yakınanın Yargılama Devam Ederken Vefat Ettiği - Suçun Uzlaşma Kapsamında Kaldığı/Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Şikayetinden Vazgeçen Yakınanın Yargılama Devam Ederken Yakınanın Vefat Ettiği - Suçun Uzlaşma Kapsamında Kaldığı/Sanık Hakkında Açılan Kamu Davasının Düşürülmesine Karar Verileceği )

• UZLAŞMA ( Sanığın Yakınana Ait İşyerinden Çalıp Sakladıkları Bir Kısım Eşyanın Yerini Gösterip Kısmi İade Yaptığının Anlaşıldığı/Şikayetinden Vazgeçen Yakınanın Yargılama Devam Ederken Vefat Ettiği - Rıza Hususunun Yakınanın Yasal Mirasçılarına Sorulacağı )

• KISMİ İADE ( Sanığın Yakınana Ait İşyerinden Çalıp Sakladıkları Bir Kısım Eşyanın Yerini Gösterip Kısmi İade Yaptığının Anlaşıldığı/Şikayetinden Vazgeçen Yakınanın Yargılama Devam Ederken Vefat Ettiği - Rıza Hususunun Yakınanın Yasal Mirasçılarına Sorulacağı )

5237/m.116

5271/m.253, 254

ÖZET : Yakınanın şikayetinden vazgeçmesi, sanığa atılı işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun uzlaşma kapsamına alınması ve yargılama devam ederken yakınanın vefat etmesi karşısında, sanıkla yakınanın mirasçıları arasında uzlaştırma işlemleri yapılması, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi, uzlaşma işleminin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ise sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri,

Sanığın yakınana ait işyerinden çalıp sakladıkları bir kısım eşyanın yerini gösterip kısmi iade yaptığının anlaşılması ve yakınanın şikayetten vazgeçmesi karşısında, yakınanın vefat etmesi nedeniyle , kısmi iade için sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına rıza gösterip göstermediği sorulamamış ise de, rıza hususunun yakınanın yasal mirasçılarına sorulması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- )Yakınan M.M.S.`ın 05.07.2002 tarihli oturumda şikayetinden vazgeçmesi, sanığa atılı işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 Sayılı Yasayla uzlaşma kapsamına alınması ve yargılama devam ederken 25.11.2007 tarihinde yakınanın vefat etmesi karşısında, 5271 Sayılı C.M.K.nun 253 ve 254. maddeleri uyarınca sanıkla yakınanın mirasçıları arasında uzlaştırma işlemleri yapılması, uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi, uzlaşma işleminin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ise sonuca göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik kovuşturmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- ) Sanığın yakınana ait işyerinden çalıp sakladıkları bir kısım eşyanın yerini gösterip kısmi iade yaptığının anlaşılması ve yakınanın 05.07.2002 tarihli oturumda şikayetten vazgeçmesi karşısında, yakınanın 25.11.2007 tarihinde vefat etmesi sebebiyle kısmi iade sebebiyle sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına rıza gösterip göstermediği sorulamamış ise de, rıza hususunun yakınanın yasal mirasçılarına sorulması gerektiği gözetilmeyerek, "takibi şikayete bağlı olan bu husus yakınanın iradesine sıkı sıkıya bağlı olup yakınanın ölümü sebebiyle bu iradeyi göstermeyeceğinden muvafakatinin olmadığının kabul edildiği" şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle 5237 Sayılı T.C.K.nun 168. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 27.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube