Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Bilinçli Taksirle Yaralama Suçu Hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13831

K. 2012/23667

T. 12.11.2012

• BİLİNÇLİ TAKSİRLE YARALAMA SUÇU ( Nitelikli Halinin Uzlaşma Kapsamında Olduğu - Kovuşturma Aşamasında Mağdur ile Sanık Müdafinin Dilekçe ve Beyanları ile Uzlaştıklarını Bildirmeleri Karşısında Uzlaşma Nedeniyle Atılı Suçtan Açılan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği )

• UZLAŞMA ( Bilinçli Taksirle Yaralama Suçunun Nitelikli Halinin Uzlaşma Kapsamında Olduğu/Kovuşturma Aşamasında Mağdur ile Sanık Müdafinin Dilekçe ve Beyanları ile Uzlaştıklarını Bildirmeleri Karşısında Atılı Suçtan Açılan Kamu Davasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Bilinçli Taksirle Yaralama Suçu )

• KAMU DAVASININ DÜŞMESİ ( Kararının Kovuşturma Aşamasında Mağdur ile Sanık Müdafinin Dilekçe ve Beyanları ile Uzlaştıklarını Bildirmeleri Karşısında Uzlaşma Nedeniyle Kamu Dvasının Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği - Bilinçli Taksirle Yaralama Suçu )

5271/m.254

ÖZET : Sanığın üzerine atılı bilinçli taksirle yaralama suçunun nitelikli halinin de uzlaşma kapsamında olduğu, kovuşturma aşamasında mağdur ile sanık müdafinin dilekçe ve beyanları ile uzlaştıklarını bildirmeleri karşısında uzlaşma nedeniyle atılı suçtan açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafi tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin bir nedene dayanmayan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın üzerine atılı bilinçli taksirle yaralama suçunun nitelikli halinin de uzlaşma kapsamında olduğu, kovuşturma aşamasında mağdur ile sanık müdafinin dilekçe ve beyanları ile uzlaştıklarını bildirmeleri karşısında 5560 sayılı Kanunun 25. maddesi ile değişik CMK`nın 254. maddesi uyarınca uzlaşma nedeniyle atılı suçtan açılan kamu davasının düşmesine karar verilmesi yerine yazılı şekilde karar verilmesi,

Kabule göre de;

1- TCK`nın 61/2. maddesi gereğince bilinçli taksir hükümlerinin suçun temel cezasından sonra uygulanması yerine, nitelikli haline göre yapılan artırımdan sonra uygulanması,

2- Taksirli suçlarda uygulama olanağı bulunmadığı gözetilmeden sanık hakkında TCK`nın 53/1 maddesi gereğince hak yoksunluklarına hükmedilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK`un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 12.11.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube