Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
E. 2012/6181
K. 2012/10935
T. 10.10.2012
• MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA (Bankalar ile Kredi Talebinde Bulunanlar Arasında Düzenlenen Rehin Sözleşmesi Nedeniyle Yapılan Teslimlerde Resmen Teslim Keyfiyeti Gerçekleşmeyeceğinden Anılan Suçun Unsurları İtibariyle Oluşmayacağı )
• MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI (Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Suçunun Konusunun Resmen Teslim Olunan Mal Olduğu - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma )
• RESMEN TESLİM (Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Bankalar ile Kredi Talebinde Bulunanlar Arasında Düzenlenen Rehin Sözleşmesi Nedeniyle Yapılan Teslimlerde Resmen Teslim Keyfiyeti Gerçekleşmeyeceğinden Anılan Suçun Unsurları İtibariyle Oluşmayacağı )
5237/m.289
ÖZET : TCK`nın 289. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun konusu "resmen teslim olunan" mal olup, bankalar ile kredi talebinde bulunanlar arasında düzenlenen rehin sözleşmesi nedeniyle yapılan teslimlerde "resmen teslim" keyfiyeti gerçekleşmeyeceğinden anılan suçun unsurları itibariyle oluşmayacağı gözetilmelidir. 
 
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 
 
KARAR : Sanığın sahibi bulunduğu şirkete aldığı iki araç için bankadan temin ettiği ticari taşıt kredisi nedeniyle rehin sözleşmesi yapıldığı ve durumun alacaklı banka tarafından trafik siciline bildirilerek rehin sözleşmesinin araç siciline kaydının sağlandığı, bilahare kredi borcunun ödenmemesi üzerine katılan banka tarafından rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi başlatıldığı, muhafaza için işyerine gidildiğinde araçların bulunamaması üzerine yapılan suç duyurusu nedeniyle sanık hakkında muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan dava açıldığı saptanmış olup, TCK`nın 289. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun konusunun "resmen teslim olunan" mal olması, bankalar ile kredi talebinde bulunanlar arasında düzenlenen rehin sözleşmesi nedeniyle yapılan teslimlerde "resmen teslim" keyfiyetinin gerçekleşmiş sayılmayacak olması karşısında, 
 
Somut olayda muhafaza görevini kötüye kullanma suçunun unsurları itibariyle oluşmayacağı, eylemin, araçların başka borçlardan dolayı başlatılan icra takipleri nedeniyle haczedildiği yönündeki sanık savunması araştırıldıktan sonra diğer koşulların da varlığı halinde güveni kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği düşünülüp tartışılmadan, suç niteliğinde yanılgı ve eksik araştırmayla yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması, 
 
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 10.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube