Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Göçmen Kaçakçılığı Suçu Hakkında Yargıtay 8. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2011/5509

K. 2011/10061

T. 26.9.2011

• GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU ( Sanığın Yabancı Uyruklu Göçmenlerin Yasadışı Yollarla Sınırdan Geçirmek Üzere Sınır İlçesine Götürürken Yakalandığı / Suçun Teşebbüs Aşamasında Kaldığı - Teşebbüs Aşamasında Kalmasından Dolayı Cezada İndirim Yapılacağı )

• ADLİ PARA CEZASI ( Olayın Oluş Şekli, Dosya Kapsamının Yakalanan Göçmen Sayısının ve Yakalandıkları Yerin Dikkate Alınacağı - Alt Haddin Üzerinde Ceza Tayini Yapılamayacağı )

• HÜKÜM ( Takdir Olunan Birim Gün Sayısı ile Bir Gün Karşılığı 20 TL. İle Çarpılırken Uygulanan Yasa Maddesinin Karar Yerinde Gösterileceği )

5237/m.35, 79

5271/m.321

ÖZET : Yabancı uyruklu göçmenlerin yasadışı yollarla sınırdan geçirmek üzere sınır ilçesine götürürken yakalanan sanıkların eylemi, bu eylemin göçmenlerin yurt dışına çıkmalarına imkan sağlamaya teşebbüs aşamasında kaldığı anlamına gelir ve cezada indirim yapılmadan hüküm kurulması hatalıdır.

Olayın oluş şekli, dosya kapsamı, yakalanan göçmen sayısı ve yakalandıkları yer dikkate alındığında, adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt hadden uzaklaşılmasına rağmen hapis cezası hükmedilirken alt haddin üzerinde ceza tayini hukuka aykırıdır.

Takdir olunan birim gün sayısı ile bir gün karşılığı 20 TL. ile çarpılırken uygulanan yasa maddesinin karar yerinde gösterilmesi gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

1-) Yasadışı yollardan Türkiye`ye gelip Yunanistan`a gitmek isteyen "39" yabancı uyruklu göçmeni İstanbul`dan alıp Edirne`nin Meriç ilçesine götürürken yapılan ihbar üzerine kolluk görevlileri tarafından 18.8.2005 günü yakalanan sanıkların eyleminin 5237 Sayılı T.C.K.nun 79/1. maddesine 6008 Sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen cümleden önce, göçmenlerin yurt dışına çıkmalarına imkan sağlamaya teşebbüs aşamasında kaldığı, 5237 Sayılı T.C.K.nun 79. maddesi uyarınca verilen cezadan teşebbüs sebebiyle anılan Yasanın 35. maddesine göre indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek sanıklar hakkında fazla ceza tayini,

2-) Olayın oluş şekli, dosya kapsamı, yakalanan göçmen sayısı ve yakalandıkları yer dikkate alındığında, adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının alt hadden uzaklaşılmasına rağmen hapis cezası hükmedilirken alt haddin üzerinde ceza tayini gerektiğinin gözetilmemesi,

3-) C.M.K.nun 232/6. madde ve fıkrasına aykırı olarak takdir olunan birim gün sayısı ile bir gün karşılığı 20 TL. ile çarpılırken uygulanan yasa maddesinin karar yerinde gösterilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafii ile ve O yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 26.09.2011 gününde (1) numaralı husus sebebiyle oyçokluğu, diğerlerinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube