Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu İle Keşif Yapılarak Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçen Rapor Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/8941

K. 2007/12309

T. 2.11.2007

• KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA ( Bilirkişi Kurulunca Arsa Olarak Değer Biçildiği - Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu İle Keşif Yapılarak Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçen Rapor Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )

• BİLİRKİŞİ KURULU RAPORU ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu İle Keşif Yapılarak Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçen Rapor Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )

• GELİR METODUNA GÖRE DEĞER BİÇİLMESİ ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - Yeniden Oluşturulacak Bilirkişi Kurulu İle Keşif Yapılarak Taşınmaza Gelir Metoduna Göre Değer Biçen Rapor Alınıp Sonucuna Göre Hüküm Kurulması Gerektiği )

2942/m.11

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Taşınmaz arazi niteliğindedir. Bilirkişi kurulunca arsa olarak değer biçildiği gözetilerek, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile keşif yapılarak taşınmaza gelir metoduna göre değer biçen rapor alınıp, sonucuna göre hüküm kurulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor geçersizdir. Şöyle ki;

Belediye imar müdürlüğünden alınan cevabi yazıda dava konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli tatbikat imar planı dışında olup belediye sınırları içinde bulunmakla birlikte etrafının meskun olmadığı ve belediye hizmetlerinden de yararlanmadığı bildirilmiştir.

Taşınmaz bu özelliklerine göre arazi niteliğindedir. Bilirkişi kurulunca arsa olarak değer biçildiği gözetilerek, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu ile keşif yapılarak taşınmaza gelir metoduna göre değer biçen rapor alınıp, sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile geçersiz rapora göre hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 02.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube