Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)ARTA KALAN KISIMLAR ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - İmar Planında Kamuya Ayrılan Alanlar Olup İleride Kamulaştırılacağı/Arta Kalan Kısımlarda Herhangi Bir Değer Artışı Olamayacağı )

T.C.

YARGITAY

5. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/6298

K. 2007/8053

T. 19.6.2007

• KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ ( Taşınmazın Kamulaştırmasız El Atmadan Arta Kalan Kısımları İmar Planında Kamuya Ayrılan Alanlar Olup İleride Kamulaştırılacağı - Arta Kalan Kısımlarda Herhangi Bir Değer Artışı Olamayacağı )

• ARTA KALAN KISIMLAR ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - İmar Planında Kamuya Ayrılan Alanlar Olup İleride Kamulaştırılacağı/Arta Kalan Kısımlarda Herhangi Bir Değer Artışı Olamayacağı )

• DEĞER ARTIŞI ( Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili - İmar Planında Kamuya Ayrılan Alanlar Olup İleride Kamulaştırılacağı/Arta Kalan Kısımlarda Herhangi Bir Değer Artışı Olamayacağı )

2942/m.11

ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmazın kamulaştırmasız el atmadan arta kalan kısımları imar planında kamuya ayrılan alanlar olup, ileride kamulaştırılacaktır. Bu nedenle, arta kalan kısımlarda herhangi bir değer artışı olamayacağı gözetilmeden, değer artışı verilerek aza hükmedilmesi, isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay`ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu nedenle, davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı vekilinin temyizine gelince;

Dava konusu taşınmazın kamulaştırmasız el atmadan arta kalan kısımları imar planında kamuya ayrılan alanlar olup, ileride kamulaştırılacaktır. Bu nedenle, arta kalan kısımlarda herhangi bir değer artışı olamayacağı gözetilmeden, değer artışı verilerek aza hükmedilmesi,

Doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde geri verilmesine, aşağıda yazılı kalan onama harcının davalı idareden alınmasına, 19.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube