Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/13285
K. 2005/795
T. 7.2.2005
• MAL BEYANINDAN SONRA MAL VE KAZANÇTAKİ ARTIŞI BİLDİRMEMEK ( Suçun TCK.’nun 102/6. Ve 105/2. Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
• ZAMANAŞIMI ( Mal Beyanında Sonra Mal Ve Kazançtaki Artışı Bildirmemek Suçunun TCK.’nun 102/6. Ve 105/2. Maddelerindeki Süreye Tabi Olduğu - Beraat Kararının Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmediği )
• BERAAT KARARI ( Niteliği İtibariyle Zamanaşımını Kesmediği - Mal Beyanında Sonra Mal Ve Kazançtaki Artışı Bildirmemek Suçunun TCK.’nun 102/6. Ve 105/2. Maddelerinde Gösterilen Zamanaşımına Tabi Olduğu )
2004/m.339
ÖZET : Mal beyanında sonra mal ve kazançtaki artışı bildirmemek suçunun TCK.nun 102/6. ve 105/2. maddelerinde gösterilen zamanaşımına tabidir. Beraat kararının niteliği itibariyle zamanaşımını kesmez. 
 
DAVA : Mal beyanında sonra mal ve kazançtaki artışı bildirmemekten sanık Meserret`in yapılan yargılaması sonunda; Beraatine dair BURSA 1.İcra Ceza Mahkemesinden verilen 28.4.2004 gün ve 2003/3816 esas 2004/1902 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay`ca incelenmesi müşteki vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 1.12.2004 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü: 
 
KARAR : Mal beyanında sonra mal ve kazançtaki artışı bildirmemek suçunun TCK.nun 102/6. ve 105/2. maddelerinde gösterilen zamanaşımına tabi olduğu, beraat kararının niteliği itibariyle zamanaşımını kesmediği, bu nedenle suç ve inceleme tarihleri arasında bir yıllık sürenin gerçekleştiği anlaşıldığından, 
 
SONUÇ : Sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu nedenle CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, CMUK.nun 322. maddesine dayanılarak davanın ORTADAN KALDIRILMASINA 7.2.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube