Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Beraat Eden Sanık Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2008/10604

K. 2010/7389

T. 19.4.2010

• BERAAT EDEN SANIK (Kendisini Vekil İle Temsil Ettirdiğinden Yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Md. 13/5 Uyarınca Hazine Aleyhine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesini Yasaya Aykırı Olduğu)

• VEKALET ÜCRETİ (Beraat Eden ve Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Sanık Yararına Hazine Aleyhine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Md. 13/5 Uyarınca Hükmedilmemesinin Yasaya Aykırılığı)

5271/m. 324/1, 327/2

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m. 13/5

ÖZET : Avukatlık ücreti yargılama giderlerinden olup, "beraat eden kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet hazinesince üstlenilir" hüküm de dikkate alındığında, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi uyarınca, Hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmemesi, Yasaya aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

CYY.nın 324/1. madde ve fıkrasına göre avukatlık ücreti yargılama giderlerinden olup, aynı Yasanın 327/2. madde ve fıkrasında yer alan "beraat eden kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet hazinesince üstlenilir" hüküm de dikkate alındığında, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi uyarınca, Hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube