Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)EMEKLİ AYLIĞININ TAHSİLİ ( Malüllük Aylığı Bağlama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmemiş Olması )

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/1648

K. 2002/2448

T. 19.3.2002

• MALÜLLÜK AYLIĞI ( Aylık Bağlama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmemiş Olması )

• EMEKLİ AYLIĞININ TAHSİLİ ( Malüllük Aylığı Bağlama Koşullarının Oluşup Oluşmadığının Belirlenmemiş Olması )

506/m.54

ÖZET : Sosyal Sigortalar Kanununun 54.cü maddesinde öngörülen malüllük aylığı bağlama koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılıp irdelenmemiş bulunması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

DAVA : Davacılar Muzaffer Öztürk`ün 1.7.1997 tarihinden itibaren malülen emekli olmaya hak kazandığının tesbiti ile birikmiş 320.000.000 lira emekli aylığının yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Mahkeme, bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi İhsan Çakmak tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Sosyal Sigortalar Kanununun 54.cü maddesinde öngörülen malüllük aylığı bağlama koşullarının oluşup oluşmadığının araştırılıp irdelenmemiş bulunması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 19.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube