Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H) DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Davalı Sigorta Şirketinin Daha Önce Temerrüde Düşürülmemesi Nedeniyle )

T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/1611

K. 2002/2445

T. 19.3.2002

• RÜCUAN TAZMİNAT ( Trafik Kazasında Yaralanan Sigortalı İşçi İçin Yapılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararı )

• FAİZ BAŞLANGICI ( Davalı Bakımından Sarf ve Ödeme Tarihinde Davalı Sigorta Şirketi Yönünden İse Daha Önce Temerrüde Düşülmediğinden Dava Tarihinden İtibaren Kabul Edilmesi )

• DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Davalı Sigorta Şirketinin Daha Önce Temerrüde Düşürülmemesi Nedeniyle )

506/m.26

ÖZET : Yapılan yardımların, faiz başlangıcının davalı bakımından sarf ve ödeme tarihlerinden, davalı sigorta şirketi yönünden ise daha önce temerrüde düşülmediğinden dava tarihinden itibaren kabul edilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, trafik kazasında yaralanan sigortalı işçi için yapılan harcamalar üzerine uğranılan Kurum zararının rücuan ödetilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteği hüküm altına almıştır.

Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi İhsan Çakmak tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Yapılan yardımların, faiz başlangıcının davalı Hakkı bakımından sarf ve ödeme tarihlerinden, davalı sigorta şirketi yönünden ise daha önce temerrüde düşülmediğinden dava tarihinden itibaren kabul edilmesi gerekirken her iki davalı hakkında faizin dava tarihinden itibaren başlatılmış olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacı Kurumunun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 19.3.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube