Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

2013 YILI HUKUKİ YARDIMLARDA VE DAVALARDA AVUKATLARA ÖDENECEK YENİ ÜCRETLER BELİRLENDİ.

 
http://www.hurriyet.com.tr/p/spacer.gif
Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yeni avukatlık ücret tarifesi, bugünkü Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, büroda sözlü danışmanlık 190 liraya, gidilen yerde sözlü danışmanlık ve yazılı danışma 365 liraya, dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 245 liraya, kira sözleşmesi 365 liraya, miras sözleşmesi ve vasiyetname hazırlama ile ticari işlerle ilgili sözleşme düzenleme de bin 100 liraya çıkarıldı. Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi gibi ticari işlerle ilgili sözleşmeler de bin 100 lira olarak belirlendi.
İş takibi konusunda hukuki yardımlarda ödenecek ücret, bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili gibi işlerin takibi için 275 liraya, bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi gibi amaçlarla yapılan işler için 465 liraya, tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, çalışma konularıyla ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve TÜrk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için bin 980 liraya, vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 865 liraya çıkarıldı.
İş takibi konusunda uluslararası yargı yerlerinde duruşmalı hukuki danışmanlık için ödenecek ücret 6 bin 600 liraya, duruşmasız ise 3 bin 960 liraya yükseltildi.

Sözleşmeli avukatlar için ücretler

Kanun gereği bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek ücretler de yeniden belirlendi.
Buna göre, yapı kooperatifleri için ücret 660 liraya, anonim şirketler için ise sözleşmeli avukatlarına ödenecek ücret bin 100 liraya çıkarıldı.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına bin 100 lira ödenecek.
Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki yardımlar için ödenecek ücretler de artırıldı.
Buna göre, görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşuluyla ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delililerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için 330 lira, duruşmasız ise 245 lira oldu. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 465 lira, ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 990 lira, vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için 990 lira, duruşmasız ise 660 lira.

Yargı yerleri ile icra ve iflas daireleri

İcra dairelerinde yapılan takipler için ücret 220 liraya, icra mahkemelerinde takip edilen işler için 245 liraya, icra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 440 liraya, icra mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 245 liraya, ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 400 liraya, sulh mahkemesinde takip edilen davalar için 660 liraya, asliye mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 320 liraya, tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 660 liraya, fikri ve sınai haklar mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 980 liraya, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin 640 liraya, çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 990 liraya, çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 2 bin 640 liraya, askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 990 liraya, disiplin mahkemelerinde takip edilen davalar için 770 liraya, idare ve vergi mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 320 liraya, duruşmasız ise 660 liraya, bölge adliye mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takiplerinde bir duruşması olan işler için 660 liraya, birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için bin 320 liraya, yargıtayda ilk derecede görülen davalar için 2 bin 640 liraya, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi`nde ilk derecede görülen davalar için 2 bin 640 liraya, duruşmasız ise bin 320 liraya, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay`da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için ise 990 liraya yükseldi.
Uyuşmazlık Mahkemesi`ndeki davalar için 990 liraya, Anayasa Mahkemesi`nde görülen dava ve işler için Yüce Divan sıfatıyla bakılan davalarda 3 bin 300 lira, bireysel başvuru, diğer dava ve işler için 2 bin 640 lira avukatlık ücreti alınacak.
Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan ve konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki yardımlara ödenecek ücretlerde de belirli oranlarda artış yapıldı.

Müdafi ve vekillere ücret tarifesi

Yeni yılda müdafi ve vekillere hukuki yardımlarına karşılık yapılacak ödemelere ilişkin ücret tarifesini belirleyen tebliğname de Resmi Gazete`de yayımlandı.
Buna göre, tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanacak.
Soruşturma evresinde takip edilen işler için 182, Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 282, asliye ceza, çocuk mahkemeleri, askeri mahkemeler, İcra Ceza ve Fikri ve Sınai Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 310, ağır ceza, çocuk ağır ceza, bölge adliye mahkemelerinde takip edilen davalar için 561 TL, Yargıtay`da görülen duruşmalı davalar için 630 lira ödenecek.
Tarife, 1 Ocak 2013`te yürürlüğe girecek.
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube