Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kasten Öldürmeye Yardım Etmek Suçu Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2011/6584

K. 2011/6378

T. 31.10.2011

• KASTEN ÖLDÜRMEYE YARDIM ETMEK ( Başka Suçtan Başka Yer Cezaevinde Bulunan ve Alt Sınırı Beş Yıldan Az Olmayan Hapis Cezasını Gerektiren Suçtan Yargılanan Hükümlünün Duruşmada Hazır Edilerek Müdafii Huzurunda Savunmasının Alınması Gereği )

• BAŞKA SUÇTAN BAŞKA YER CEZAEVİNDE BULUNAN SANIK ( Kasten Öldürmeye Yardım Etmek - Alt Sınırı Beş Yıldan Az Olmayan Hapis Cezasını Gerektiren Suçtan Yargılanan Hükümlünün Duruşmada Hazır Edilerek Müdafii Huzurunda Savunmasının Alınacağı )

• SANIĞIN DURUŞMADA HAZIR EDİLMEMESİ ( Kasten Öldürmeye Yardım Etmek - Başka Suçtan Başka Yer Cezaevinde Bulunan ve Alt Sınırı Beş Yıldan Az Olmayan Hapis Cezasını Gerektiren Suçtan Yargılanan Hükümlünün Duruşmada Hazır Edilerek Müdafii Huzurunda Savunmasının Alınması Gereği )

5237/m.81

5271/m.193, 196

ÖZET : Adam öldürmek suçuna yardımdan sanık hakkında; başka suçtan başka yer cezaevinde bulunan ve alt sınırı beş yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren suçtan yargılanan hükümlünün, duruşmada hazır edilerek müdafii huzurunda savunması alınması gerektiği gözetilmelidir.

DAVA : Adam öldürmek suçuna yardımdan sanık R.E. hakkında verilen hüküm Dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 01.06.2005 tarihinde 5237 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sebebiyle yeniden duruşma açılarak T.C.K.`nun 81/1,39,62/1 maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair ( Siirt ) Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.01.2011 gün ve 211/32 Sayılı kararın Yargıtay`ca incelenmesi hükümlü müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğnameyle Dairemize gönderilmekle: incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Başka suçtan başka yer cezaevinde bulunan ve alt sınırı beş yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren suçtan yargılanan hükümlünün, duruşmada hazır edilerek müdafii huzurunda savunması alınması gerektiği gözetilmeden, yokluğunda hüküm kurulması suretiyle C.M.K.nun 193 ve 196 maddelerine aykırı davranılması,

SONUÇ : Usule aykırı ve hükümlü müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 31.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube