Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Talimatla Sanığın İfadesinin Alınması Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2009/14661

K. 2011/13082

T. 19.7.2011

• TALİMATLA SANIĞIN İFADESİNİN ALINMASI ( Mahkemenin Yargı Çevresi Dışındaki Cezaevinde Tutuklu Bulunan Sanığın Talimat Yoluyla İfadesi Alındığı/Sanığın Esas Mahkemesinde İfade Vermek İstediğini Belirttiği - Sanığın Talimatla Savunmasını Yapmaması Halinde Savunma Hakkını Kullanmaktan Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

• SANIĞIN DURUŞMADAN BAĞIŞIK TUTULMASI ( Sorgusundan Önce Sanığa İfadesini Esas Mahkemesinde Vermek İsteyip İstemeyeceği Sorulacağı )

• SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ( Esas Mahkemesinde İfade Vermek İsteyen Sanığın Talimatla Savunma Yapmaması Durumunda Savunma Hakkının Kısıtlanacağı Kararının Hukuka Aykırı Olacağı )

5271/m.196/2

ÖZET : Başka bir suçtan mahkemenin yargı çevresi dışındaki bir cezaevinde tutuklu bulunan ve talimat yoluyla ifadesi alınan sanığın ifadesini esas mahkemesinde vermek istediğini belirtmesine karşın mahkemede hazır bulunmasına yer olmadığına ve sanığın talimatla savunmasını yapmaması halinde savunma hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılacağına dair yasal olmayan gerekçeyle sorgusu yapılmayarak, savunma hakkının kısıtlanması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Başka bir suçtan mahkemenin yargı çevresi dışındaki bir cezaevinde tutuklu bulunan ve talimat yoluyla ifadesi alınan sanığın, 16.7.2007 ve 10.1.2008 tarihli sorguları sırasında, C.M.K.nın 196/2. maddesinin son cümlesi uyarınca ifadesini esas mahkemesinde vermek istediğini belirtmesine karşın, "CMK`nın 196/2. maddesi gereğince mahkemede hazır bulunmasına yer olmadığına ve sanığın talimatla savunmasını yapmaması halinde savunma hakkını kullanmaktan vazgeçmiş sayılacağına" biçimindeki yasal olmayan gerekçeyle sorgusu yapılmayarak, savunma hakkının kısıtlanması.

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükümün öncelikle bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 19.7.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube