Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E: 2011/13304

K: 2011/31163

T: 28.12.2011

* MESKENİYET İDDİASI ( İpotek Edilen Taşınmaz Hakkında Sonradan Meskeniyet İddiasında Bulunabilmek İçin İpoteğin Zorunlu Olarak Kurulmuş Olması Gereği - İpoteğe Dayanak Kredi Sözleşmesinin Araştırılacağı )

* İPOTEK İLE TEMİNAT ALTINA ALINAN TAŞINMAZ HAKKINDA SONRADAN MESKENİYET İDDİASINDA BULUNMAK ( İpoteğin Mesken Kredisi Gibi Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Bulunması Gerektiği - İpoteğe Dayanak Kredi Sözleşmesinin İnceleneceği )

* BANKA LEHİNE KONULAN İPOTEK ( İpotek Edilen Taşınmaz Hakkında Sonradan Meskeniyet İddiasında Bulunabilmek İçin İpoteğin Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gereği )

* ZORUNLU OLARAK KURULMUŞ İPOTEK ( İpotek Edilen Taşınmaz Hakkında Sonradan Meskeniyet İddiasında Bulunabilmek İçin İpoteğin Zorunlu Olarak Kurulmuş İpoteklerden Olması Gereği -İpoteğe Dayanak Kredi Sözleşmesinin İnceleneceği )

* KREDİ SÖZLEŞMESİ ( İpotek Edilen Taşınmaz Hakkında Sonradan Meskeniyet İddiasında Bulunabilmek İçin İpoteğin Zorunlu Olarak Kurulmuş Olması Gereği - İpoteğe Dayanak Kredi Sözleşmesinin İnceleneceği ) 2004/m.82

ÖZET : Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında, sonradan meskeniyet iddiasında bulunabilmesi için, ipoteğin, mesken kredisi, esnaf kredisi ve zirai kredi gibi alınacak krediler nedeniyle ve zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden bulunması gereklidir. Somut olayda, şikayete konu mahcuz üzerinde, Banka lehine 1. dereceden ipotek bulunduğu görülmektedir. Mahkemece bu ipoteklerin niteliği adı geçen bankadan ipoteğin dayanağı kredi sözleşmesi araştırılmalıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR: Borçlunun daha önce ipotek ettiği taşınmazı hakkında, sonradan meskeniyet iddiasında bulunabilmesi için, ipoteğin, mesken kredisi, esnaf kredisi ve zirai kredi gibi alınacak krediler nedeniyle ve zorunlu olarak kurulmuş ipoteklerden bulunması gereklidir. Somut olayda, şikayete konu mahcuz üzerinde, T. İş Bankası A.Ş. lehine 1. dereceden ipotek bulunduğu görülmektedir. Mahkemece bu ipoteklerin niteliği adı geçen bankadan ipoteğin dayanağı kredi sözleşmesi araştırılarak, yukarıdaki kural çerçevesinde oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 28.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube