Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(T) Yenileme Emrinin İptali Talebi, Hesap Tablosuna İtiraz


T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/33664

K. 2011/15446

T. 12.7.2011

• İLAMLI İCRA ( Takibin Kesinleşmesiyle Borçluya Yenileme Emri Gönderilerek Borç Miktarı Belirtildiği - Borçlunun Yenileme Emrinin İptali Talebinin Hesap Tablosuna İtiraz Niteliğinde Olacağı )

• YENİLEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ ( İlamlı İcrada Borçluya Borç Miktarının Belirtildiği Yenileme Emri Gönderildiği - Borçlunun Bu Talebinin Hesap Tablosuna İtiraz Niteliğinde Olduğu )

• HESAP TABLOSUNA İTİRAZ ( İlamlı İcrada Takibin Kesinleşmesiyle Borçluya Yenileme Emri Gönderilerek Borç Miktarı Belirtildiği - Borçlunun Yenileme Emrinin İptali Talebinin Hesap Tablosuna İtiraz Niteliğinde Olduğu ve Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )

2004/m.78

ÖZET : Alacaklı tarafından ilama dayalı olarak ilamlı icra takibine başlanmış, takibin kesinleşmesinden sonra borçluya gönderilen yenileme emrinde borç miktarının ne kadar olduğu belirtilmiş, borçlu takibe konu borcu tamamen ödediğini ileri sürerek yenileme emrinin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurmuştur. Başvuru bu hali ile hesap tablosuna itiraz niteliğinde olup gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle karar verilmelidir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından ilama dayalı olarak ilamlı icra takibine başlandığı, takibin kesinleşmesinden sonra 18.8.2010 tarihinde borçluya gönderilen yenileme emrinde borç miktarının 7.401,18 TL olduğu belirtilmiş olup, borçlunun, takibe konu borcu tamamen ödediğini ileri sürerek yenileme emrinin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu görülmektedir. Başvuru bu hali ile hesap tablosuna itiraz niteliğinde olup mahkemece, Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde/gerektiğinde bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle itirazın incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İ.İ.K. 366. ve H.U.M.K.`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 12.7.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube