Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
T.C.
YARGITAY
16. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/103
K. 2011/2180
T. 26.4.2011
• ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTMEK SUÇU ( Adli Para Cezası Verildiği/Şikayetin Süresinde Yapılmadığı - Müştekinin Şikayet Hakkının Düşürüleceği )
• ŞİKAYET SÜRESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Bir Yıllık Şikayet Süresi Geçtiği )
• BEKLETİCİ MESELE ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu/Şikayete Konu Taşınmazlar Hakkında Tapu İptali ve Tescili Davası Açıldığı - Bu Dava Sonucunun Beklenilmemesinin Hukuka Aykırı Olduğu )
• PARA CEZASI ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Cezanın Çevrilirken Yasa Maddesinin Belirtilmesi Gerektiği )
• AYNI TAŞINMAZLAR HAKKINDA TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI AÇILDIĞI ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu - Bekletici Mesele Yapılması Gerekeceği )
2004/m.331, 347
5237/m.50/1-a, 52/4
ÖZET : Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanığın adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın şikayete konu taşınmazları kardeşlerine satmasına rağmen bir yıllık süre geçtikten sonra şikayette bulunulması sebebiyle müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmelidir. Ayrıca davaya konu taşınmazlar hakkında muvazaa sebebiyle tapu iptali ve tescil davası açıldığı anlaşılmakla diğer dava sonucunun beklenilmemesi ve cezanın para cezasına çevrilirken yasa maddesinin belirtilmemesi de hukuka aykırıdır. 
 
DAVA : Alacaklısını zarara sokmak kasdiyle mevcudunu eksiltmek suçundan sanığın İ.İ.K.`nun 331, 5237 Sayılı T.C.K.`nun 62 ve 50/1-a, 52/4 maddeleri gereğince 3.000,00 TL ve 1.000,00 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve taksitlendirilmesine karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde Yerel C. Savcısı tarafından temyiz edildiğinden. Yargıtay C. Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 
 
KARAR : Sanığın şikayete konu 715, 717 ve 844 parsel sayılı taşınmazları 29.12.2006 tarihinde kardeşlerine satmasına rağmen, İ.İ.K.`nun 347. maddesinde belirtilen bir yıllık süre geçtikten sonra, 11.9.2008 tarihinde şikayette bulunması sebebiyle müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi, 
 
Kabule göre de: 
 
1-)Ereğli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi`nin 2008/100 Esas sayılı dosyasında davaya konu taşınmazlar hakkında muvazaa sebebiyle tapu iptali ve tescil davası açıldığı anlaşılmakla dava sonucunun beklenilmemesi, 
 
2-) Hükmün 3 numaralı fıkrasında para cezasına çevrilirken yasa maddesinin belirtilmemesi, 
 
SONUÇ : Yasaya aykırı olduğundan temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümün istem gibi BOZULMASINA, 26.4.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube