Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Sahte GSM Abonelik Sözleşmesi Hakkında Yargıtay 11. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

11. CEZA DAİRESİ

E. 2009/2269

K. 2011/132

T. 19.1.2011

• SAHTE GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Suça Konu Sözleşme Aslı Operatörden Getirtilerek Katılan Adına Atılan İmza ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Sözleşme Ekinde Nüfus Cüzdanı Sureti Bulunup Bulunmadığı Araştırılıp Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayin Edileceği)

• STARCEP HATLARINA İLİŞKİN SAHTE ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Hattın Operatör Tarafından Önceden Açık ve Konuşmaya Hazır Biçimde Gönderilip Gönderilmediğinin ve Katılan Adına Atılan İmza ve Yazıların Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırılacağının Gözetileceği)

• GSM ABONELİK SÖZLEŞMESİ ( Suça Konu Sözleşme Aslı Operatörden Getirtilerek Katılan Adına Atılan İmza ve Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olup Olmadığı Sözleşme Ekinde Nüfus Cüzdanı Sureti Bulunup Bulunmadığının Araştırılacağı)

• SAHTE ÖZEL EVRAK TANZİMİ ( Suça Konu GSM Abonelik Sözleşmesinin Aslının Operatörden Getirtileceği - Hattın Operatör Tarafından Önceden Açık ve Konuşmaya Hazır Biçimde Gönderilip Gönderilmediğinin ve Katılan Adına Atılan İmza ve Yazıların Sanığa Ait Olup Olmadığının Araştırılacağı)

5271/m.231/5, 6-c

5237/m.207

ÖZET: Suça konu starcep hatlarının niteliği, ilgili operatör tarafından önceden açık ve konuşmaya hazır biçimde gönderilip gönderilmediği araştırılıp, suça konu abonelik sözleşmesi aslı operatörden getirtilerek, katılan adına atılan imza ve yazıların sanığın eli ürünü olup olmadığı, sözleşme ekinde nüfus cüzdanı sureti bulunup bulunmadığı araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Suça konu abonelik sözleşmesindeki işyeri kaşesi ve imzanın sanığa ait olduğu, beraatine hükmedilip incelemeye konu olmayan, Sarıgöl ilçesinde cep telefonu satışı yapan diğer sanık Ş.B`nin anılan hattı, ilgili bayii olan sanıktan sözleşmesi yapılmış ve hattı açıldıktan sonra aldığı iddia ve kabul edilmişse de; sanığın suça konu starcep olarak tabir edilen hatlardan yaklaşık 7000 adet sattığını, sözleşme öncesinde ilgililerden nüfus cüzdanı suretlerini alıp buna göre sözleşmeyi kendilerine imzalattığını ve müşteri imzasının kendisine ait olmadığını savunması karşısında, gerçeğin kuşkuya neden olmayacak şekilde belirlenebilmesi açısından, suça konu starcep hatlarının niteliği, ilgili operatör tarafından önceden açık ve konuşmaya hazır biçimde gönderilip gönderilmediği araştırılıp, suça konu abonelik sözleşmesi aslı operatörden getirtilerek, katılan adına atılan imza ve yazıların sanığın eli ürünü olup olmadığı, sözleşme ekinde nüfus cüzdanı sureti bulunup bulunmadığı araştırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini yerine eksik soruşturma sonucunda yazılı şekilde mahkumiyetine hükmedilmesi,

Kabule göre de;

1-Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu`nun 03.02.2009 gün ve 2008/250-13 sayılı kararında açıklandığı üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin 5271 sayılı CMK.nun 231/6-c madde ve bendinde işaret olunan, zarar kavramının kanaat verici basit bir araştırma ile belirlenebilir, ölçülebilir maddi zararlara ilişkin olduğu, manevi zararların bu kapsama dahil edilmemesi gerektiği, zarar koşulunun ancak zarar suçlarında dikkate alınması gereken bir unsur olduğu, suça konu starcep aboneliklerinin, ilgili operatör tarafından "hattı açık, kontörü içinde, tak konuş" tabir edilen kullanıma hazır hatlardan olması halinde somut bir zarardan söz edilemeyeceği ve katılanın somut bir zarardan bahsetmediği gözetilmeden, yazılı şekilde "zararın giderilmediği anlaşıldığından CMK.nun 231/5.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına" hükmedilmesi,

2- Suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 647 sayılı CİK.nun 4.maddesi uyarınca, hapis cezasının günlüğü 9 TL.`den 2700 TL.adli para cezasına çevrilmesi yerine 12 TL.den 3600 TL.ye çevrilerek fazla ceza tayini,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1.maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 19.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube