Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Görev Uyuşmazlığı Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2010/9976

K. 2011/569

T. 10.2.2011

• GÖREV UYUŞMAZLIĞI ( Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna Aykırılık Silahla Yaralama ve Hakaret Suçlarından Sanığın Yargılanması Sırasında Asliye Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesi Arasında Görev Uyuşmazlığı Oluştuğu - Asliye Ceza Mahkemesi Kararının Kaldırılacağı )

• ZIMNİ GÖREVSİZLİK ( Asliye Ceza Mahkemesi İle Ağır Ceza Mahkemesi Arasında Görev Uyuşmazlığı Olduğu - Yerdeki Tek Ağır Ceza Mahkemesinin Asliye Ceza Mahkemesinin Görevsizlik Kararını İtirazen İnceleyip Kaldırması Kararının Bu Nitelikte Olduğu )

5271/m. 4

ÖZET : Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna aykırılık, silahla yaralama ve hakaret suçlarından sanığın yargılanması sırasında Asliye Ceza Mahkemesiyle Ağır Ceza Mahkemesi arasında görev uyuşmazlığı oluşmuştur. İddianamede olayın anlatılış biçimine ve tek Ağır Ceza Mahkemesi bulunmakla, Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını itirazen inceleyip kaldıran Ağır Ceza Mahkemesi kararı zımni görevsizlik niteliğindedir. Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

DAVA : 6136 Sayılı Yasaya aykırılık, silahla yaralama ve hakaret suçlarından sanık M.O`nun yargılanması sırasında, Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesiyle, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi arasında oluşan görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçların niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Bolvadin`de tek Ağır Ceza Mahkemesi bulunmakla, Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını itirazen inceleyip kaldıran Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi kararının zımni görevsizlik niteliğinde olması ve Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre,

SONUÇ : Yerinde görülmeyen Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesinin 09.03.2010 gün ve 2010/23 E. 2010/63 K.sayılı GÖREVSİZLİK kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 10.02.2011 tarihinde karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube