Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçlar Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/17551

K. 2011/16981

T. 5.10.2011

• ÖRGÜT FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENEN SUÇLAR ( Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama - Davaların Özel Olarak Görevlendirilen Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

• ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRİLEN AĞIR CEZA MAHKEMELERİ ( Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama - Davaların Özel Olarak Görevlendirilen Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olduğu )

5271/m.3, 250

ÖZET : Sanıklara yükletilen örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama ve bu suçla bağlantılı olduğu iddia edilen nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bu örgüte üye olma suçlarından açılan kamu davalarına ilişkin dosyanın, özel olarak görevlendirilmiş ağır ceza mahkemesine gönderilmesi zorunludur.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- ) 05.03.2009 tarihli duruşmada şikayetçi olduğunu bildiren yakınana, CYY.nın 238/2.maddesi gereğince kamu davasına katılmak isteyip istemediğinin sorulmaması,

2- ) İddianame içeriği, mahkemenin kabul ve nitelendirmesiyle 9.7.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5918 Sayılı Kanunun 7.maddesiyle değişik 5271 Sayılı CYY.nın 250/1-a maddesinde yer alan "örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu", 5918 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesindeki "bu Kanunla, 5271 Sayılı Kanunun 3`üncü ve 250`nci maddesinde yapılan değişiklik hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturmalarda da uygulanır" hükümleri karşısında, sanıklara yükletilen örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama ve bu suçla bağlantılı olduğu iddia edilen nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bu örgüte üye olma suçlarından açılan kamu davalarına ilişkin dosyanın, 5271 Sayılı CYY.nın 250. maddesi uyarınca görevlendirilmiş ağır ceza mahkemesine gönderilmesi zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş ve temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, başkaca yönleri incelenmeksizin HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 05.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube