Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

TÜKETİCİ:SIFIR ALINAN ARAÇTA PERFORMANS DÜŞÜKLÜLÜĞÜ

 

YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/22731
KARAR NO : 2013/1971


Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, davalıdan ... marka araç satın aldığını, satın aldıktan hemen sonra uzun yolda özellikle rampa inişlerinde egzozdan beyaz bir duman attığını fark edince durumu servise bildirdiğini, normal olduğunun söylendiğini, beş kez servise başvurmasına rağmen iki kez kayda girdiğini, araçtaki ayıbın devam ettiğini, aracın performansında zayıflık olduğunu ileri sürerek, aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesini, mümkün olmazsa ödediği bedelin faiziyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, araçta ayıp bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıdan satın aldığı aracın özellikle rampa İnişlerinde egzozdan beyaz duman attığını, performansında zayıflık olduğunu, aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek,aracın ayıpsız yenisiyle değiştirilmesi, mümkün olmazsa ödediği bedelin iadesi istemiyle eldeki davayı açmıştır. Davalı, araçta ayıp bulunmadığını savunmuştur. Mahkemece iki kez bilirkişi raporu alınmış, ikinci bilirkişi heyeti raporu esas alınmak suretiyle kanıtlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Keşfen alınan 27.9.2010 tarihli birinci bilirkişi heyeti raporunda, araçta beyaz duman atma olayının gözlemlendiği, bunun araçtaki teknik bir problemden kaynaklandığı,aracın üretimden kaynaklı gizli ayıplı olduğu belirtilmiş,keşfen alınan 10.10.2011 ve 24.4.2012 tarihli ikinci bilirkişi heyeti asıl ve ek raporlarında, aracın egzozundan zaman zaman beyaz duman çıktığının gözlemlendiği, bu durumun motor hızı,yakıt miktarı ve yük açısından oluşmasının son derece sınırlı olan şartların sürücü tarafından zorlanarak oluşturulduğunda ortaya çıkması nedeniyle aracın ayıplı olarak değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. Bu durumda bilirkişi raporları arasında çelişki meydana gelmiştir. Mahkemece tarafların bilirkişi raporlarına itirazları değerlendirilip çelişki giderilmeden hüküm kurulmuştur.Hal böyle olunca, mahkemece yeniden oluşturulacak, konusunda uzman, üç kişilik teknik bilirkişilerden açıklamalı, taraf, hakim ve Yargıtay denetimine elverişli, her iki rapor arasındaki çelişkiyi giderecek nitelikte rapor alınmak suretiyle araçta ayıp bulunup bulunmadığı, beyaz duman atma olayının imalat hatası niteliğinde gizli ayıp olup olmadığı hususları saptanarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube