Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Kooperatif Ortaklığının Tespiti - Kooperatif Defter Kayıt ve Belgeleri Devir Sözleşmesi Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu Kararları Üzerinde Kooperatif Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği )

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/2906

K. 2012/4877

T. 11.7.2012

• KOOPERATİF ORTAKLIĞININ TESPİTİ ( Kooperatif Defter Kayıt ve Belgeleri Devir Sözleşmesi Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu Kararları Üzerinde Kooperatif Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği )

• KOOPERATİF BİLİRKİŞİSİ ( Davacının Daireyi Devraldığı Şahsın Kooperatif Üyesi Olup Olmadığı ve Bu Şahsa Hangi Dairenin Genel Kurul ya da Kur`a İle Tahsis Edildiği Hususlarında Rapor Alınması Gerektiği - Kooperatif Ortaklığının Tespiti )

• DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Kooperatif Ortaklığının Tespiti - Kooperatif Defter Kayıt ve Belgeleri Devir Sözleşmesi Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu Kararları Üzerinde Kooperatif Konusunda Uzman Bir Bilirkişi Aracılığıyla İnceleme Yapılması Gerektiği )

• DAİRENİN TESLİMİ İSTEMİ ( Davacının Daireyi Devraldığı Şahsın Kooperatif Üyesi Olup Olmadığı ve Bu Şahsa Hangi Dairenin Genel Kurul ya da Kur`a İle Tahsis Edildiği Hususlarında Rapor Alınması Gerektiği - Kooperatif Ortaklığının Tespiti )

1163/m.8

ÖZET : Dava, kooperatif ortaklığının tesbiti ile daire teslimi istemine ilişkindir. Mahkemece talep, tapu iptali ve tescil olarak kabul edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Öncelikle uyuşmazlığın kooperatifler hukuku çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. Verilecek karar hukukunu etkileyeceğinden dairenin devralındığı Ö. B. aleyhine dava açılması için davacıya süre verilerek, dava açılması halinde bu dosya ile birleştirilmesinin sağlanması ve taraf delillerin toplanması ile kooperatif defter, kayıt ve belgeleri devir sözleşmesi, yönetim kurulu ve genel kurulu kararları üzerinde kooperatif konusunda uzman bir bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, davacının daireyi devraldığı şahsın kooperatif üyesi olup olmadığı, bu şahsa hangi dairenin, genel kurul ya da kur`a ile tahsis edildiği hususlarında rapor alınıp oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki tescilin iptali, tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalı kooperatif yönetiminin, kooperatifin A blok güneydoğu cepheli dairesini, 50.000,00 TL bedelle müvekkiline sattığı halde daireyi teslim etmediğini, dava konusu yerin başka kişilere satılarak hakısız kazanç elde ettiklerini,müvekkilinin dolandırılarak mağdur edildiğini ileri sürerek, A blokta bulunan güneydoğu cepheli zemin dairenin satışının tescili ile davacıya teslimine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, yargılamaya katılmamıştır.

Mahkemece, iddia, toplanan deliller ve dosya kapsamına göre, kooperatiflerde, taşınmaz satışı için genel kurul kararının bulunması gerektiği, halen arsa niteliğinde bulunan taşınmazın, dava dışı Mensure adına tapuda kayıtlı olduğu, kat mülkiyetine ve kat irtifakına geçilmediği, ferdileşme olmadığı, tapuda tescil işleminin yapılabilmesi için mahkemenin infazda tereddüde yer vermeyecek şekilde karar vermesi gerektiği ancak dosya içeriğine göre bu şekilde bir karar verilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, kooperatif ortaklığının tesbiti ile daire teslimi istemine ilişkindir. Mahkemece talep, tapu iptali ve tescil olarak kabul edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Öncelikle uyuşmazlığın kooperatifler hukuku çerçevesinde çözümlenmesi gerekir. Verilecek karar hukukunu etkileyeceğinden dairenin devralındığı Ö. B. aleyhine dava açılması için davacıya süre verilerek, dava açılması halinde bu dosya ile birleştirilmesinin sağlanması ve taraf delillerin toplanması ile kooperatif defter, kayıt ve belgeleri devir sözleşmesi, yönetim kurulu ve genel kurulu kararları üzerinde kooperatif konusunda uzman bir bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak, davacının daireyi devraldığı şahsın kooperatif üyesi olup olmadığı, bu şahsa hangi dairenin, genel kurul ya da kur`a ile tahsis edildiği hususlarında rapor alınıp oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı gerekçeye dayalı yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube