Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat - Davalı Şirket Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Bulunmasına Rağmen Davalı Yararına Hükmedilmemesinin Hatalı Olduğu )

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/9140

K. 2005/8388

T. 13.9.2005

• VEKALET ÜCRETİ ( Davadan Feragat - Davalı Şirket Kendisini Vekille Temsil Ettirmiş Bulunmasına Rağmen Davalı Yararına Hükmedilmemesinin Hatalı Olduğu )

• DAVADAN FERAGAT ( Avukatlık Ücreti Tarifesinin 7.Maddesi Gereğince Davalı Lehine Vekalet Ücreti Takdiri Gerektiği )

1086/m.94

Avukatlık Ücret Tarifesi m.7

ÖZET : Davalı şirket kendisini vekille temsil ettirmiş bulunmasına rağmen davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemiştir. HUMK. 94.maddesi ile avukatlık ücreti tarifesinin 7.maddesi gereğince davalı lehine vekalet ücreti takdiri gerekir. Aksine hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı Güryapı İnşaat Taah.Tur.San. ve Dış Tic. A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; davalı Güryapı İnşaat Oyak İnşaat Adi Ortaklığının yola tedbir almadan döktüğü kum yığınlarına müvekkillere ait 31 D 6197 plakalı araçla çarptığını belirterek hasar, değer kaybı, araç kiralama bedeli ve tesbit gideri olarak toplam 8.797.551.000TL tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiş, yargılama sırasında davadan feragat etmiştir.

Davalı Güryapı İnşaat Taah.Tur. San. Ve Dış Tic.A.Ş. vekili kusur ve tazminat miktarına itiraz ederek davanın reddini savunmuştur.

Davalı Oyak İnşaat vekili feragat nedeniyle davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalı Güryapı İnşaat Taah.Tur.San. ve Dış Tic.A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereği yerine getirilmeden davadan feragat etmiş, feragat nedeniyle dava sonuçlandırılmış, davalı şirket kendisini vekille temsil ettirmiş bulunmasına rağmen davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmemiştir. HK. 94.maddesi ile avukatlık ücreti tarifesinin 7.maddesi gereğince davalı lehine vekalet ücreti takdiri gerekir. Aksine hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı ve bozma nedeni ise de bu aykırılığın giderilmesi HUMK. 438/7. maddesi gereği yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının 2.bendinde davacının yapmış olduğu muhakeme masraflarının üzerinde bırakılmasına cümlesinden hemen sonra "dava delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereği yerine getirilmeden feragat ile sonuçlandırıldığından davalı Güryapı İnşaat Taah.Tur.San. ve Dış Tic.A.Ş. vekili için 350.000.000TL ücreti vekaletin davacıdan alınıp davalıya verilmesine" cümlesinin hükme eklenmesine hükmün düzeltilerek bu şekliyle ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 11.20.YTL. peşin harcın onama harcına mahsubuna, 13.09.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube