Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Nitelikli Yağma Suçu Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2011/18114

K. 2011/44634

T. 31.10.2011

• NİTELİKLİ YAĞMA ( Gece Vakti Petrol İstasyonuna Gelip Silah Zoruyla Mağduru Bağladıktan Sonra Parayı Aldıkları Araçlarına Benzin Doldurdukları ve Gitmeden Önce Telefonu Kırıp Kablosunu Kestikleri - 5237 S.K. Md.149/1- a-c-d-h Uygulanacağı )

• MALA ZARAR VERME ( Nitelikli Yağma Suçuyla Beraber Gitmeden Önce Petrol İstasyonunda Telefonu Kırıp Kablosunu Kestikleri - Bu Suçla da İlgili Uygulama Yapılması Gerektiği )

• HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( Mağduru Silah Zoruyla İşletmenin Yazıhanesine Götürdükleri ve Burda Ellerini Ayaklarını Bağladıkları - Nitelikli Yağma Suçunun Yanı Sıra Bu Suçun da Oluştuğu )

5237/m.109, 149/1-a-c-d-h, 151

ÖZET : Hükümlü ile diğer iki sanığın gece vakti kabul edilen bir zamanda, mağdurun çalıştığı petrol istasyonuna gelip silah zoruyla mağduru işletmenin yazıhane olarak kullanılan odasına götürdükleri, burada ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra montunun cebinde ve kasada buldukları toplam parayı aldıkları, araçlarına benzin doldurdukları ve gitmeden önce telefonu kırıp, kablosunu kestiklerinin anlaşılması karşısında; yağma suçu için T.C.K.nın 149/1. madde ve fıkrasının ( a ) ve ( c ) bendlerinin yanı sıra ( d ) ve ( h ) bendlerinin de uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi ve sübut bulan eylemin yağma suçunun yanı sıra, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme suçunu da oluşturdu halde bu suçlarla ilgili bir uygulama yapılmaması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Uyarlamaya konu olan Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi`nin 1994/44 Esas ve 1995/60 Karar sayılı dosyasının mahkemenin arşivinde bulunamadığı ve uyarlamanın anılan dosyaya ait onaylı gerekçeli karar sureti üzerinden yapıldığı anlaşılmakla yapılan incelemede:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) Hükümlü M.G. ile diğer iki sanığın gece vakti kabul edilen bir zamanda, mağdur K.Y.`nın çalıştığı petrol istasyonuna gelip silah zoruyla mağduru işletmenin yazıhane olarak kullanılan odasına götürdükleri, burada ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra montunun cebinde ve kasada buldukları toplam 2.500.000 Türk Lirası ( 2.50 Türk Lirası ) parayı aldıkları, araçlarına benzin doldurdukları ve gitmeden önce telefonu kırıp, kablosunu kestiklerinin anlaşılması karşısında; yağma suçu için 5237 Sayılı T.C.K.nın 149/1. madde ve fıkrasının ( a ) ve ( c ) bendlerinin yanı sıra ( d ) ve ( h ) bendlerinin de uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

2- ) Sübut bulan eylemin yağma suçunun yanı sıra, anılan Kanunun 109/2, 109/3-a-b, maddelerinde tanımlanan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 151/1. maddede tanımlanan mala zarar verme suçunu da oluşturdu halde bu suçlarla ilgili bir uygulama yapılmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, hükümlü M.G. savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 31.5.1995 tarihli ilk hükümdeki ceza süresini aşmamak koşuluyla infaz aşamasında verilen uyarlama kararlarının kazanılmış hak oluşturmayacağının gözetilmesine, 31.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube