Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) HIRSIZLIK SUÇUNUN TAMAMLANMASI HAKKINDA YARGITAY 6. CEZA DAİRESİNİN KARARI

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2010/25825

K. 2011/7194

T. 25.5.2011

• HIRSIZLIK SUÇUNUN TAMAMLANMASI ( Tamamlanmasından Sonra Gerçekleştirilen Bu Yöndeki Eylemlerin Somut Olayın Özelliğine Göre Hırsızlığın Yanında Başka Bir Suç Oluşturacağı )

• YAĞMA ( Sanıkların Demir Çaldığı/Hırsızlık Suçu Tamamlandıktan Sonra Yolda Rastladığı Tanığın Bilgisi Üzerine Yakınanın Sanıkları Bulduğu - Sanıkların Silah Doğrultup Yakınanı Takip Ettiği/Eylemin Yağma Değil Hırsızlık ve Tehdit Olarak Değerlendirileceği )

• TEHDİT ( Sanıkların Demir Çaldığı/ Hırsızlık Suçu Tamamlandıktan Sonra Yolda Rastladığı Tanığın Bilgisi Üzerine Yakınanın Sanıkları Bulduğu - Sanıkların Silahl Doğrultup Yakınanı Takip Ettiği/Eylemin Yağma Değil Hırsızlık ve Tehdit Olarak Değerlendirileceği )

• KESİNTİSİZ TAKİP ( Hırsızlık Suçu Tamamlandıktan Sonra Yakınanın Sanıkları Bulduğu Kesintisiz Takip Olmadığı/Sanıkların Yakınana Silah Doğrultmasının Hırsızlık Suçu Yanında Tehdit Olarak Değerlendirileceği - Yağma Suçunun Oluşmayacağı )

5237/m.106,142, 148

ÖZET : Hırsızlık suçunun tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen bu yöndeki eylemler somut olayın özelliğine göre hırsızlığın yanında başka bir suçu oluşturur. Sanığın araçla yakınana ait demirleri aldığı, yakınanın tanıktan aldığı bilgiyi telefonla oğluna aktardığı, yakınan oğlunun yolda gelirken rastladığı tanığın suçta kullanılan arabanın gittiği yönü belirtmesi üzerine aracı bulduğu, sanıkların yakınana silah doğrultup tehditte bulunduğunun anlaşılması karşısında kesintisiz takip bulunmaması sebebiyle hırsızlık suçunun tamamlandığı ve tehdit suçunun oluştuğu gözetilmelidir. Yağma suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm sanık ve savunmanı tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre tayin edilen günde yapılan duruşma sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, belgeler ve duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede; İddiaya, savunmalara ve toplanıp karar yerinde gösterilen yeterli kanıtlara göre, suçun sanık tarafından işlendiği,

Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ileri sürülen iddia, itiraz ve savunmaların incelenip tartışıldığı ve kanıtlara uygun olarak değerlendirildiği,

Duruşma sonunda oluşan vicdani kanıya göre, suçun işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Yağma suçunun oluşması için gerekli olan tehdit ya da cebir eylemi, hırsızlık suçunun işlenmesi sırasında ya da söz konusu suçun tamamlanmasından önce gerçekleştirilmesi gerekir. Hırsızlık suçunun tamamlanmasından sonra gerçekleştirilen bu yöndeki eylemler somut olayın özelliğine göre hırsızlığın yanında başka bir suçu oluşturur.

Dava konusu olaya gelince;

Sanığın, yanında kimlik bilgileri belirlenemeyen iki kadın ile birlikte yakınan B.Y.`a ait serada kullanılan ve temizlik sırasında sera önündeki açık alana adet gereği bırakılan demirleri kamyonete yükledikten sonra olay yerinden ayrıldıkları, tanık H. Y.`ın haber vermesi üzerine yakınanlar B. Y. ve C. Y.`ın hırsızlığı öğrendikleri, yakınan B. Y.`ın suçun işlendiği seraya gittiği ve buradan telefon ettiği oğlu yakınan C. Y.`ın ise yolda karşılaştığı tanık A. Y.`dan suçun işlenmesinde kullanılan aracın 15 dakika kadar önce yanından geçerek gittiği istikameti öğrenip aracı ile arama çalışmasına başladığı, rastladığı sanığın kullandığı aracı durdurup içindeki sanık ve iki kadına demirlerin kendilerine ait olduğunu söylediği, bunun üzerine sanık ve yanındaki iki kadının, ellerindeki bıçak ve keserleri yakınan C. Y.`a doğrultup, `yanımıza yaklaşma , öldürürüz" dedikten sonra çaldıkları demirlerle kaçtıkları, kesintisiz takip bulunmaması sebebiyle hırsızlık suçunun tamamlandığı ve Mahkemenin hükme dayanak yapılan çoğunluk görüşünün de bu yönde olduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eylemlerinin, T.C.K.nun 142/1-e maddesindeki hırsızlık ve aynı Yasanın 106/2-a-b maddesindeki tehdit suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, suç niteliğinin belirlenmesinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde yağma suçundan mahkumiyet hükmü kurulması.

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve savunmanının temyiz dilekçelerinde, sanık savunmanının ayrıca duruşmada ileri sürdükleri tüm itiraz ve savunmaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, duruşmalı temyiz incelemesi yapılan hükümün açıklanan sebeple istem gibi BOZULMASINA, ilişkin oybirliğiyle verilen karar 25.5.2011 gününde Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Aydın Tezcan`ın katıldığı oturumda, sanık savunmanının yokluğunda açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube