Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kemik Kırığına Neden Olacak Şekilde Yaralama Suçu Hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2010/4297

K. 2011/17147

T. 16.11.2011

• KEMİK KIRIĞINA NEDEN OLACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Eylemin Neticesi Sebebi İle Ağırlaşmış Yaralama Kapsamında Değerlendirilerek Davanın Asliye Ceza Mahkemesine Gönderileceği )

• NETİCESİ SEBEBİ İLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Kemik Kırığına Neden Olacak Şekilde Yaralama - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Kemik Kırığına Neden Olacak Şekilde Yaralama - Asliye Ceza Mahkemesinin Görevli Olduğu )

5237 /m. 86, 87

ÖZET : Kemik kırığına neden olan yaralama eyleminde "netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama" kapsamında olduğu ve basit tıbbi bir müdahale ile giderilmesinin mümkün olmadığı gözetilerek dosyanın görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mağdur hakkında tanzim olunan Bartın Devlet Hastanesinin 27.07.2007 tarihli raporunda "nazal fraktör" olduğunun yazılı bulunmasına göre, kemik kırığına neden olan yaralama eyleminin 5237 sayılı TCK`nın "netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama" başlıklı 87. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmesine, ağırlaşan neticenin basit tıbbi bir müdahale ile giderilmesinin mümkün olmadığı düşünülüp, temel hapis cezasının TCK`nın 86/1. maddesinden belirlenmesi, bu takdirde 5235 sayılı Yasanın 10, 11 ve 12 maddeleri uyarınca dosyanın görevli Asliye Ceza Mahkemesine görevsizlik kararı ile gönderilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla hüküm tesisi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube