Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Cezanın Eylemin Ağırlığı İle Orantılı Olması Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/3116

K. 2011/2962

T. 10.3.2011

• CEZANIN EYLEMİN AĞIRLIĞI İLE ORANTILI OLMASI ( Teşdid Nedeni Olarak Gösterilen Suçun İşleniş Biçiminin Ne Suretle Benzer Eylemlerden Ayrıldığı ve Sanığın Güttüğü Amaç ve Saikin Ne Olduğunun Tartışılması Gerektiği )

• ARTIRIM NEDENİ ( Teşdid Nedeni Olarak Gösterilen Suçun İşleniş Biçiminin Ne Suretle Benzer Eylemlerden Ayrıldığı ve Sanığın Güttüğü Amaç ve Saikin Ne Olduğunun Tartışılması Gerektiği )

5237/m.3

ÖZET : Ceza belirlenirken teşdid nedeni olarak gösterilen suçun işleniş biçimin ne suretle benzer eylemlerden ayrıldığı ve sanığın güttüğü amaç ve saikin ne olduğu ve hükmedilen cezanın eylemin ağırlığı ile oranlılığı yöntemince açıklanıp tartışılmalıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Ceza belirlenirken teşdid nedeni olarak gösterilen suçun işleniş biçimin ne suretle benzer eylemlerden ayrıldığı ve sanığın güttüğü amaç ve saikin ne olduğu ve hükmedilen cezanın T.C.K.nın 3/1. maddesinde öngörülen eylemin ağırlığı ile oranlılığı yöntemince açıklanıp tartışılmadan yetersiz gerekçeyle cezanın üst sınırına yakın belirlenmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi asamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube