Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Lehe Kanunun Belirlenmesi Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2011/7537

K. 2011/6910

T. 21.11.2011

• LEHE KANUNUN BELİRLENMESİ ( Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Suçlarından 765 S.K. Uygulanarak Verilen ve Kesinleşmiş Olan Hükümlerin Yeniden Ele Alınıp Lehe Kanunun Belirlenmesi ve Uygulaması Sırasında Takdir Hakkının Kullanılması Söz Konusu Olduğundan Duruşmalı İnceleme Yapılacağı )

• ADAM ÖLDÜRME VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDA LEHE KANUN BELİRLEMESİ ( Teşebbüse Dair Maddenin Uygulanmasında ve Hücre Süresinin Belirlenmesinde Takdir Hakkının Kullanılması Söz Konusu Olduğundan Duruşma Yapılmaksızın Karar Verilemeyeceği )

• DURUŞMALI İNCELEME YAPILACAĞI ( Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Suçlarından 765 S.K. Uygulanarak Verilen ve Kesinleşmiş Olan Hükümlerin Yeniden Ele Alınıp Lehe Kanunun Belirlenmesi ve Uygulaması Sırasında Duruşma Yapılmaksızın Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği )

5237/m.7

5252/m.9

ÖZET : Yağma amacıyla öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu uygulanarak verilmiş ve kesinleşmiş olan hükümlerin, Türk Ceza Yasası`nın 7/2 ve Türk Ceza Kanunu`nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun`un 9. maddesi gereğince yeniden ele alınıp, lehe olan Kanunun belirlenmesi ve uygulanması sırasında; teşebbüse dair 35. Maddenin uygulanmasında ve hücre süresinin belirlenmesinde takdir hakkının kullanılması söz konusu olduğundan, duruşmalı inceleme yapılarak hüküm kurulması gerekirken, duruşma yapılmaksızın karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Adam öldürmek ve öldürmeye teşebbüs suçlarından sanık D.V. hakkında verilen hüküm Dairemizce onanarak kesinleşmiş olup 1.6.2005 tarihinde 5237 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi sebebiyle duruşma yapılmaksızın T.C.K.nun 82/1-h, 62, 82/1-h, 35, 62 nci Maddeleri gereğince hükümlülüğüne dair ( kadıköy ) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 10.6.2005 gün ve 86/383 Sayılı karar resen temyize tabi olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğnameyle Dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Hükümlü D.V. hakkında yağma amacıyla öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından verilen ve kesinleşen hükümle ilgili olarak. 5252 Sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca, Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince 9.6.2005 tarihinde verilen uyarlama isteminin reddine dair karar, ceza miktarı itibariyle re`sen temyize tabi kararlardan olup, temyiz incelemesinden geçmediği anlaşılmakla; bu karara karşı hükümlünün yaptığı temyiz istemini itiraz olarak değerlendirip, itiraz mercii olarak inceleme yapan Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince 27.7.2005 tarih. 2005/1117 müt, sayılı itirazın reddine dair verilen kararla infaz aşamasında hükümlü ve Cumhuriyet Savcılığının yazısı üzerine Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 24.8.2006 tarih, 1999/254 esas ve 2000/44 ek sayılı ek karar ile 30.1.2007 tarih, 2006/298 esas ve 2007/17 Sayılı karar hukuki değerden yoksun kabul edilerek. 10.6.2005 tarihli karara özgü olarak yapılan temyiz incelemesinde:

Yağma amacıyla öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu uygulanarak verilmiş ve kesinleşmiş olan hükümlerin, 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası`nın 7/2 ve 5252 Sayılı Türk Ceza Kanunu`nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun`un 9. maddesi gereğince yeniden ele alınıp, lehe olan Kanunun belirlenmesi ve uygulanması sırasında; teşebbüse dair 35. Maddenin uygulanmasında ve hücre süresinin belirlenmesinde takdir hakkının kullanılması söz konusu olduğundan, duruşmalı inceleme yapılarak hüküm kurulması gerekirken, duruşma yapılmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, hükümlünün temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, kurulan hükümlerin BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 21.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube