Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA ...

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 1999/7934

K. 1999/9395

T. 17.11.1999

• YEDİEMİNLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYMAMA

765/m.276

ÖZET : Zoralım kararının yerine getirilmesi sırasında bu malların sanıkta bulunmadığının kabulü durumunda, yedieminlik yükümlülüğüne uymama suçunun oluşacağının kabulü gerekir.

DAVA VE KARAR : Yedieminlik yükümlülüğüne uymama suçundan sanık Suna Tutan`ın yapılan yargılaması sonunda beraatine ilişkin ANKARA Asliye 6. Ceza Mahkemesinden verilen 1998/252 Esas, 1998/1075 Karar sayılı ve 7.10.1998 tarihli hükmün temyiz yoluyla incelenmesi katılan Maliye Bakanlığı vekili tarafından istenilmiş ve temyiz edilmiş olduğundan; Yargıtay C. Başsavcılığının 2.7.1999 tarihli bozma isteyen tebliğnamesiyle 9.7.1999 tarihinde daireye gönderilen dava dosyası, başvurunun nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ KARARI:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; sanığın yediemin olarak teslim aldığı at ve arabanın oğlu tarafından daha sonra satıldığını savunması karşısında gerekli incelemenin yapılarak, zoralım kararının yerine getirilmesi sırasında bu malların sanıkda bulunmadığının kabulü durumunda yedieminlik yükümlülüğüne uymama suçunun oluşacağı gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile beraatine karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve katılan Maliye Bakanlığı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 16.11.1999 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube