Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Kalkışmak Hakkında 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2009/17056

K. 2011/27812

T. 10.10.2011

• ANAYASAL DÜZENİ ZORLA DEĞİŞTİRMEYE KALKIŞMAK ( Eylemi Sırasında Ruhsatsız Tabancayla Yağma Suçu İşlediği - Ayrıca Bu Suçlardan da Hüküm Kurulması Gerektiği Dikkate Alındığında Kesinleşen Hükmün Lehe Olup Uyarlama Talebinin Reddi Gerektiği )

• ANAYASAYI İHLAL SUÇUNUN İŞLENMESİ SIRASINDA BAŞKA SUÇUN İŞLENMESİ ( Bu Suçlardan da Hüküm Kurulması Gerektiği Dikkate Alındığında Kesinleşen Hükmün Lehe Olup Uyarlama Talebinin Reddiyle Müebbet Ağır Hapis Cezasının Müebbet Hapis Cezasına Çevrileceği )

• KESİNLEŞEN HÜKMÜN LEHE OLMASI ( Anayasayı İhlal Suçunun İşlenmesi Sırasında Başka Suçun da İşlendiği - Uyarlama Talebinin Reddiyle Müebbet Ağır Hapis Cezasının Müebbet Hapis Cezasına Çevrileceğinin Gözetileceği )

5237/m.7, 309/2

5252/m.9/3

ÖZET : Hükümlünün sabit kabul edilen eylemi sırasında iki ayrı silahla yağma suçlarını işlediği, yine olaylar sırasında ruhsatsız tabanca da kullandığı kabul edilmekle, 5237 Sayılı T.C.K.nın 309/2 nci maddesi gereğince ayrıca bu suçlardan da hüküm kurulması gerektiği dikkate alındığında kesinleşen hükmün lehe olup uyarlama talebinin reddiyle sadece müebbet ağır hapis cezasının müebbet hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 Sayılı T.C.K.nın 7/2, 5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddeleri uyarınca, hükümlünün sabit kabul edilen eylemi sırasında iki ayrı silahla yağma suçlarını işlediği, yine hükümlünün olaylar sırasında ruhsatsız tabanca da kullandığı kabul edilmekle, 5237 Sayılı T.C.K.nın 309/2 nci maddesi gereğince ayrıca bu suçlardan da hüküm kurulması gerektiği dikkate alındığında kesinleşen hükmün lehe olup uyarlama talebinin reddiyle sadece müebbet ağır hapis cezasının müebbet hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması.

SONUÇ : Kanuna aykırı, hükümlü müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden re`sen de temyize tabi olan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 10.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube