Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Anayasayı İhlal Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2011/9504

K. 2011/27817

T. 10.10.2011

• ANAYASAYI İHLAL ( Bu Suçun İşlenmesi Sırasında Başka Suçların İşlenmesi Halinde Ayrıca Bu Suçlardan Dolayı İlgili Hükümlere Göre Cezaya Hükmolunacağı - Sanık Üyesi Olduğu Yasadışı Terör Örgütü Adına İşlenen Eylemlere de Katıldığından Ayrıca Bu Suçlardan da Cezalandırılacağı )

• TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA İŞLENEN EYLEMLERE KATILMA ( Anayasayı İhlal Suçunun İşlenmesi Sırasında Başka Suçların İşlenmesi Halinde Ayrıca Bu Suçlardan Dolayı Cezaya Hükmolunacağı - Sanık Üyesi Olduğu Örgüt Adına İşlenen Eylemlere de Katıldığından Bu Suçlardan da Cezalandırılacağı )

5237/m.7, 309

5252/m.9/3

ÖZET : Hükümlünün sabit kabul edilen eylemi yanında üyesi olduğu yasadışı terör örgütü adına işlenen eylemlere de katıldığı kabul edilmekle sanığın ayrıca bu suçlardan da cezalandırılması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 Sayılı T.C.K.nın 309/2 nci maddesindeki "Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur." şeklindeki düzenleme karşısında, hükümlünün sabit kabul edilen eylemi yanında üyesi olduğu yasadışı mlsp/B terör örgütü adına işlenen eylemlere de katıldığı kabul edilmekle sanığın ayrıca bu suçlardan da cezalandırılması gerekeceğinden. 5237 Sayılı T.C.K.nın 7/2, 5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddeleri uyarınca sanık lehine olan kanunun belirlenmesi bakımından yargılama dosyasının sanıkla ilgili bölümlerinin onaylı örnekleri bu dosya içerisine alınarak önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanıp, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle uyarlama talebi hakkında karar verilmesi gerekirken eksik araştırmayla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, hükümlü müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden ve re`sen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 10.10.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube