Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Silahlı Terör Örgütü Adına Suç İşleme Suçu Hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2011/1012

K. 2011/1879

T. 24.3.2011

• SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA SUÇ İŞLEME ( Sanığın İki Ayrı Eylemde Slogan Attığı - Sanığın Her Bir Eylemi İçin Ayrı Olarak Cezalandırılacağı )

• İKİ AYRI EYLEMDE TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK ( Sanığın Örgüt Üyesi Olmadığı/Eylemlerde Slogan Attığı - Sanığın Her Bir Eylem İçin Ayrı Olarak Cezalandırılacağı )

• EK SAVUNMA HAKKI ( Sanık Hakkında Silahlı Terör Örgütü Adına Suç İşleme Eyleminden Dolayı Kamu Davası Açıldığı - Ek Savunma Hakkı Verilmeden Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma Suçundan Hüküm Tesis Edilemeyeceği )

• TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMA ( Sanık Hakkında Silahlı Terör Örgütü Adına Suç İşleme Eyleminden Dolayı Kamu Davası Açıldığı - Ek Savunma Hakkı Verilmeden Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma Suçundan Hüküm Tesis Edilemeyeceği )

3713/m.2

5237/m. 314

ÖZET : Ölen bir üniversite öğrencisi ile ilgili olarak düzenlenen yasadışı gösteriye, örgütün internet sitelerinde yaptığı çağrıya uyarak katılan, tanınmamak için yüzünü kapattığı ve örgüt propagandası içeren sloganlar attığı, yine terör örgütünün sözde barış elçilerinin kalabalık bir grup tarafından karşılanması sırasında slogan atan kalabalık içinde bulunan sanığın bu yasadışı sloganlara iştirak ederek terör örgütünün propagandasını yaptığı, bu suretle örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten ibaret eylemi nedeniyle, ayrı ayrı cezalandırılması gerekir.

Sanık hakkında silahlı terör örgütü adına suç işleme eyleminden dolayı kamu davası açıldığı halde, ek savunma hakkı tanınmadan silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan hüküm tesis edilerek savunma hakkının kısıtlanması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-) Raporu hükme dayanak olarak alınan bilirkişi A. D.`e, yemininin yaptırılmaması suretiyle 5271 Sayılı C.M.K.nın 64/6. maddesine muhalefet edilmesi,

2-) Diyarbakır`da ölen bir üniversite öğrencisi ile ilgili olarak 7.12.2009 tarihinde Tatvan`da düzenlenen yasadışı gösteriye, örgütün internet sitelerinde yaptığı çağrıya uyarak katılan, tanınmamak için yüzünü kapattığı ve örgüt propagandası içeren sloganlar attığı, yine 11.12.2009 tarihinde Güroymak ilçesine gelen terör örgütünün sözde barış elçilerinin kalabalık bir grup tarafından karşılanması sırasında slogan atan kalabalık içinde bulunan sanığın bu yasadışı sloganlara iştirak ederek terör örgütünün propagandasını yaptığı, bu suretle örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten ibaret eylemi nedeniyle, 5237 Sayılı T.C.K.nın 314/3, 220/6 ve 3713 Sayılı Kanunun 2/2. maddeleri yollaması ile aynı Kanunun 314/2 ve iki kez 3713 Sayılı Kanunun 7/2. maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılması gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi,

3-) Kabule göre de:

Sanık hakkında silahlı terör örgütü adına suç işleme eyleminden dolayı kamu davası açıldığı halde, 5271 Sayılı C.M.K.nın 226. maddesi gereğince ek savunma hakkı tanınmadan silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan hüküm tesis edilerek savunma hakkının kısıtlanması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 1412 Sayılı C.M.U.K.nın 326/son maddesi gereğince sanığın ceza miktarı itibariyle kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, 24.3.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube