Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Mağdurun İfadesi Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2008/15075

K. 2012/16345

T. 2.10.2012

• MAĞDURUN İFADESİ ( Zorla Cep Telefonunun Alındığını İfade Ettiği - Mağdurun Soruşturmadaki İfadesi Okunarak Aradaki Çelişki Sorulduğunda Şimdiki İfadesinin Doğru Olduğunu Söylediği/Aynı Olayla İlgili Çocuk Mahkemesindeki Dosyanın Getirtileceği )

• YAĞMA ( Mağdurun Zorla Cep Telefonunun Alındığını İfade Ettiği - Mağdurun Soruşturmadaki İfadesi Okunarak Aradaki Çelişki Sorulduğunda Şimdiki İfadesinin Doğru Olduğunu Söylediği/Aynı Olayla İlgili Çocuk Mahkemesindeki Dosyanın Getirtilmesi Gereği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Sanığın Çalınan Cep Telefonunu Sattığı Yeri Gösterdiği - İadenin Gerçekleştiği/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı )

5237/m.149, 168

765/m.497

ÖZET : Mağdur zorla cep telefonunun alındığını beyan etmiştir. Mahkemece mağdurun soruşturmadaki ifadesi okunarak, aradaki çelişki sebebiyle sorulduğunda şimdiki ifadesi ışığında doğru olduğunu söylemesine göre, aynı olayla ilgili adı geçen sanık hakkında Çocuk Mahkemesinde yapılan yargılamaya ait dava dosyası incelenerek aslı veya onaylı örneği eklendikten sonra sanığın eyleminin 765 Sayılı T.C.K.nın 497/1, 5237 Sayılı T.C.K.nın ise 149/1-a-c ( birden fazla kişi ile nitelikli yağma ) maddelerine uyup uymadığının değerlendirilmelidir.

Sanığın, yakınandan aldığı cep telefonunu gösterebileceği bir esnafa sattığını söylemesi ve belirtilen adrese giden kolluğun satın alandan cep telefonunu alarak yakınana iade ettiğinin anlaşılması sebebiyle sanık soruşturmada iadeyi gerçekleştirdiği halde hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Dosya içeriğine, uyulan bozmaya, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) Yakınanın olayın hemen sonrasındaki kolluk anlatımında; 18.05.2002 günü saat 12:15 sıralarında okul bahçesinde iken yanına gelen ve sonradan sanık olarak teşhis ettiği kişinin cep telefonunu isteyerek vermezse döveceğini söylediğini, vermek istemediğini, yanlarına gelen, E. isimli kişinin sanığa bir poşet verdiğini, poşeti açan sanığın içinden iki tabanca alarak birini beline taktığını diğerini ise yanlarında bulunan tanımadığı kişiye verdiğini, telefonu tekrar isteyip elinden çekerek aldığını, sanık ve yanındaki kişinin ayrıldığını, E.`ün ise okulun arka tarafına geçerek gittiğini anlatmasına ve duruşmada sanık H.`in yanına gelerek cep telefonunu isteyip döveceğini söylediğini korkup verdiğini açıkladığı Mahkemece, soruşturmadaki ifadesi okunarak, arasındaki çelişki sebebiyle sorulduğunda şimdiki ifadesi ışığında doğru olduğunu olayı unuttuğunu söylemesine göre, aynı olayla ilgili sanık E. Ö. hakkında Ankara 1. Çocuk Mahkemesinde yapılan yargılamaya ait dava dosyası incelenerek aslı veya onaylı örneği eklendikten sonra sanığın eyleminin 765 Sayılı T.C.K.nın 497/1, 5237 Sayılı T.C.K.nın ise 149/1-a-c maddelerine uyup uymadığının değerlendirilmemesi,

2- ) Yağma olaylarıyla ilgili 05.06.2002 günü yakalanan sanığın, yakınandan aldığı cep telefonunu gösterebileceği bir esnafa sattığını söylemesi ve belirtilen adrese giden kolluğun satın alan İ. A.`ten suça konu cep telefonunu alarak yakınana iade ettiğinin anlaşılması sebebiyle sanık soruşturmada iadeyi gerçekleştirdiği halde hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 168. maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, yerel Cumhuriyet Savcısı ve sanık savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan sebeplerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 02.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube