Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)VELAYETİN KALDIRILMASI ( Koruma Kararı Verillmiş Olan Küçüğe Vasi Atanması Talebi/Anne ve Babanın Boşanma Kararında Velayete İlişkin Düzenleme Bulunmadığı - Velayetin Kaldırılması Yönünden Görevsizlik Kararı Verileceği )

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/8306

K. 2010/20843

T. 13.12.2010

• KORUMA KARARI VERİLMİŞ OLAN KÜÇÜĞE VASİ ATANMASI TALEBİ ( Çocuğun Anne ve Babasının Boşanmış Olduğu/Boşanma Kararında Velayete İlişkin Düzenleme Bulunmadığı - Velayetin Kaldırılması Yönünden Görevsizlik Kararı Verileceği ve Açılacak Davanın Sonucunun Bekleneceği )

• VELAYETİN KALDIRILMASI ( Koruma Kararı Verillmiş Olan Küçüğe Vasi Atanması Talebi/Anne ve Babanın Boşanma Kararında Velayete İlişkin Düzenleme Bulunmadığı - Velayetin Kaldırılması Yönünden Görevsizlik Kararı Verileceği )

• HUKUKİ NİTELENDİRME ( Koruma Kararı Veirlmiş Olan Küçüğe Vasi Atanması Talebi - Davacının İsteminin Aynı Zamanda Velayetin Kaldırılması Talebini de İçerdiğinin Dikkate Alınacağı )

1086/m.71

Yargıtay İçt. Bir. Kararı 1958/6 K.

ÖZET : Olayları anlatmak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir. Davacı kurum, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunduğu için çocuk mahkemesince, hakkında koruma kararı verilmiş olan küçüğe vasi atanmasını istemiştir. Çocuğun anne ve babası boşanmış olmakla birlikte boşanma kararında velayete ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Davacının istemi aynı zamanda velayetin kaldırılması isteğini de içermektedir. Velayetin kaldırılması Aile Mahkemesinin görevi dahilindedir. Bu istek yönünden görevsizlik kararı verilmesi ve bu davanın sonucu beklenerek hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Olayları anlatmak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir. ( HUMK.m.76 ve 04.06.1958 tarih 15/6 sayılı Yargıtay İBK. gerekçesi ) Davacı kurum, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunduğu için çocuk mahkemesince, hakkında koruma kararı verilmiş olan küçük 1999 doğumlu Gülçin`e vasi atanmasını istemiştir. Çocuğun anne ve babası boşanmış olmakla birlikte boşanma kararında velayete ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Davacının istemi aynı zamanda velayetin kaldırılması isteğini de içermektedir. Velayetin kaldırılması Aile Mahkemesinin görevi dahilindedir. Bu istek yönünden görevsizlik kararı verilmesi ve bu davanın sonucu beklenerek hasıl olacak sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre temyize konu sair yönlerin incelenmesine yer olmadığına, 13.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube