Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

DOLANDIRICILIK,TAMİR İCİN PARÇA DEĞİŞTİRİLMİŞ GİBİ PARA ALMA

Mesaj

11. Ceza Dairesi
2010/1119 E,
2010/5692 K.


6762 sayılı TTK`nın 14/1. maddesi uyarınca bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. Oto tamir servisi sahibi ve işletmecisi olan sanığın, mağdurun tamir için işyerine bıraktığı aracında bir parça değişikliği yapmadığı halde motor sekman takımını değiştirdiğini söyleyip mağdurdan haksız olarak parça ücreti alarak yarar sağladığının iddia olunması karşısında; eylemin suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK`nın 158/1-h maddesinde öngörülen "tacir olan kişilerin ticari faaliyetleri sırasındaki dolandırıcılığı" suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, 5235 sayılı Yasa`nın 12. maddesi uyarınca mahkemenin görevini aştığı da gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde sanığın "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle" nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, 04.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube