Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Köy İmamına Hakaret Suçu Hakkında Yargıtay 4. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2008/21340

K. 2011/193

T. 25.1.2011

• KÖY İMAMINA HAKARET (Açılan Davanın Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşürülemeyeceği - Kamu Görevlisi Sıfatı Taşıdığı)

• HAKARET (Köy İmamı Kamu Görevlisi Sıfatı Taşıdığından Kendisine Karşı Gerçekleştirilen Hakaret Suçundan Açılan Davanın Şikayetten Vazgeçme Nedeniyle Düşürülemeyeceği)

• TEHDİT (Köy İmamını Bir Daha Köyde Görmek İstemediği ve Seni Döverim Sözleri - Vücut Dokunulmazlığına Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştireceğinden Bahsin Tehdit Niteliğinde Olduğu)

• DÖVERİM SÖZLERİ (Vücut Dokunulmazlığına Yönelik Bir Saldırı Gerçekleştireceğinden Bahsin Tehdit Niteliğinde Olduğu)

5237/m. 6/1-c, 106/1, 131

ÖZET : Köy imamı, kamu görevlisi sıfatı taşıdığından kendisine karşı gerçekleştirilen hakaret suçundan açılan dava şikayetten vazgeçme nedeniyle düşürülemez.

Sanığın köyde imamlık yapan yakınana, imamlık yapmamasını ve bir daha köyde görmek istemediğini söyleyip, seni döverim şeklindeki tehdit sözlerinin, vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit niteliğinde olduğu gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın köyde imamlık yapan yakınana, imamlık yapmamasını ve bir daha köyde görmek istemediğini söyleyip, seni döverim şeklindeki tehdit sözlerinin, vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit niteliğinde olduğu gözetilmeden TCY. nın 106/1. 1.cümlesi yerine yasal olmayan gerekçe ile 2.cümlesinin uygulanması,

2- Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama yoluyla katılan bir kişi olan köy imamının, 5237 sayılı TCY’nın 6/1-c maddesi uyarınca kamu görevlisi sıfatı taşıdığı ve kendisine karşı gerçekleştirilen hakaret suçundan açılan davanın aynı Yasanın 131. maddesi hükmü uyarınca şikayetten vazgeçme nedeniyle düşmeyeceği gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile kamu davalarının düşmesine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı ve O yer C. Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25.01.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube