Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Ön Ödeme Tebliği Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2009/1233

K. 2012/2453

T. 16.2.2012

• ÖN ÖDEME TEBLİĞİ (Yasal Süresi Beklenmeden İddianame İle Dava Açılması - Mahkemece Yeniden Usulüne Uygun Ön Ödeme Önerisi Çıkartılıp Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği)

• VEKALET ÜCRETİ (İdare Adına Vekili Duruşmalara Katıldığı Halde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`ne Göre İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği/Sadece Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilemeyeceği)

• KATILAN VEKİLİ (İdare Adına Duruşmalara Katıldığı/Sadece Dilekçe Yazım Ücretine Hükmedilemeyeceği - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`ne Göre İdare Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği)

5237/m. 75

1136/m. 169

ÖZET : Ön ödeme tebliğ edildikten sonra yasal süresi beklenmeden iddianame ile dava açıldığı cihetle, mahkemece yeniden usulüne uygun ön ödeme önerisi çıkartılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

İdare adına vekili duruşmalara katıldığı halde, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`ne göre idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, sadece dilekçe yazım ücretine hükmedilemez.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Ön ödeme tebliğ edildikten sonra yasal süresi beklenmeden iddianame ile dava açıldığı cihetle, mahkemece yeniden usulüne uygun ön ödeme önerisi çıkartılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, ödeme önerisine uyulmadığından bahisle sanık hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- Katılan idare adına vekili duruşmalara katıldığı halde, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`ne göre idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, sadece dilekçe yazım ücretine hükmedilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 16.02.2012 günü oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube