Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Nitelikli cinsel Saldırı Hakkında Yargıtay 14. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/11328

K. 2012/9412

T. 3.10.2012

• NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI ( Kendisini Tarikat Lideri Olarak Tanıtan Sanığın Zoraki Sıvı İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurların Rızasını İfsada Uğrattığı/Anal Oral ve Vajinal Yoldan İlişkiye Girdiği - Dini İstismar Etmek Suretiyle Suçun Oluşacağı )

• TARİKAT LİDERİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN SANIK ( Sanığın Zoraki Sıvı İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurların Rızasını İfsada Uğrattığı/Anal Oral ve Vajinal Yoldan İlişkiye Girdiği - Dini İstismar Etmek Suretiyle Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Oluştuğu )

• DİNİ İSTİSMAR EDEREK NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNU İŞLEMEK ( Sanığın Zoraki Sıvı İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurların Rızasını İfsada Uğrattığı/Anal Oral ve Vajinal Yoldan İlişkiye Girdiği - Beraat Kararı Verilemeyeceği )

• RIZANIN İFSAD EDİLMİŞ OLMASI ( Sanığın Zoraki Sıvı İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurların Rızasını İfsada Uğrattığı/Anal Oral ve Vajinal Yoldan İlişkiye Girdiği - Dini İstismar Etmek Suretiyle Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunun Oluştuğu )

• SIVI İÇİREREK RIZAYI İFSADA UĞRATMAK ( Kendisini Tarikat Lideri Olarak Tanıtan Sanığın İçeriği Belirlenemeyen Bir Sıvıyı Zorla İçirerek ve Mertebelerini Yükselteceği Vaadi İle Kadın ve Erkek Mağdurlar İle Cinsel İlişkiye Girdiği - Dini İstismar Etmek Suretiyle Cinsel Saldırı Suçunun Oluştuğu )

5237/m. 43, 102

ÖZET : Nitelikli cinsel saldırı suçunda; tarikat lideri olduğunu iddia ederek dergah açan sanığın, mağdurları cinsel organını ağzına alarak ve erekte ettikten sonra çıkan meniyi yutarak badelenmeleri, daha da mertebelerinin yükselmelerini istiyorlarsa, sır odası denilen kapalı mekanda kapıyı kilitledikten sonra mağdurelerle vajinal, mağdurlarla anal yoldan ilişkiye girmelerini ve kendisine bu şekilde tabi olmalarını, bunun Allah`a yaklaşmak amacıyla yapılmasının gerekli olduğunu anlatarak ve içeriğinin ne olduğu anlaşılamayan bir sudan mağdurların rızaları ile içmemeleri halinde zorla ağızlarından akıtarak içmelerini sağlayarak, mağdurların bir kısmının nişanlı ya da eşlerini badelenme tabir edilen eylem ve cinsel ilişki için dergaha getirecek kadar sanığa inanıp aldanmaları gözetildiğinde, sanığın dini duyguları istismar ederek mağdurların iradelerini fesada uğratıp, hile kullanmak suretiyle elde etmiş olması sebebiyle itibar edilemeyecek olan irade açıklamaları niteliğindeki ifsad edilmiş rızaları ile gerçekleştirdiği oral, vajinal ve anal yollardan cinsel ilişkiye girme eylemlerinin, erkek ve kadın mağdurlara yönelen birden fazla nitelikli cinsel saldırı, adı geçen diğer mağdur ve mağdurelere de birer defa gerçekleşen eylemleri nedeniyle nitelikli cinsel saldırı suçundan ayrı ayrı cezalandırılması gerekir.

DAVA : Nitelikli cinsel saldırı (19 kez ), müstehcenlik ve 677 sayılı Kanun`a muhalefet suçlarından sanık U.`un yapılan yargılaması sonunda; nitelikli cinsel saldırı suçlarından beraatine, diğer atılı suçlardan mahkumiyetine dair (Bursa Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi )`nden verilen 12.12.2011 gün ve 2011/318 Esas, 2011/559 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanık müdafii ve o yer Cumhuriyet Savcıları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında müstehcenlik ve 677 sayılı Kanun`a muhalefet suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesinde;

677 sayılı Kanun`un 1/3. maddesi uyarınca sanık A. hakkında hapis cezasının yanında adli para cezasına da hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bu suçtan kurulan hükme yönelik aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Delillerle iddia ve savunma, duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatları yapılmış bulunduğundan sanık müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

Sanık hakkında nitelikli cinsel saldırı suçlarından kurulan hükümlerin incelenmesine gelince;

Tarikat lideri olduğunu iddia ederek dergah açan sanığın, mağdurları cinsel organını ağzına alarak ve erekte ettikten sonra çıkan meniyi yutarak badelenmeleri, daha da mertebelerinin yükselmelerini istiyorlarsa, sır odası denilen kapalı mekanda kapıyı kilitledikten sonra mağdurelerle vajinal, mağdurlarla anal yoldan ilişkiye girmelerini ve kendisine bu şekilde tabi olmalarını, bunun Allah`a yaklaşmak amacıyla yapılmasının gerekli olduğunu anlatarak ve içeriğinin ne olduğu anlaşılamayan bir sudan mağdurların rızaları ile içmemeleri halinde zorla ağızlarından akıtarak içmelerini sağlayarak, mağdurların bir kısmının nişanlı ya da eşlerini badelenme tabir edilen eylem ve cinsel ilişki için dergaha getirecek kadar sanığa inanıp aldanmaları gözetildiğinde, sanığın dini duyguları istismar ederek mağdurların iradelerini fesada uğratıp, hile kullanmak suretiyle elde etmiş olması sebebiyle itibar edilemeyecek olan irade açıklamaları niteliğindeki ifsad edilmiş rızaları ile gerçekleştirdiği oral, vajinal ve anal yollardan cinsel ilişkiye girme eylemlerinin, mağdurlarile mağdurelere yönelen birden fazla nitelikli cinsel saldırı eylemleri nedeniyle TCK`nın 102/2 ve 43. maddeleri, mağdurlar Y. ve E. ile mağdureler A. ve N.`a yönelik birer defa gerçekleşen eylemleri nedeniyle TCK`nın 102/2. maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması gerekirken, mağdurların cinsel ilişkiye rızalarının geçerli olduğu biçimindeki yerini olmayan gerekçeyle beraat kararları,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafii ve o yer Cumhuriyet Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanun`un 8/1. maddesi gözetilerek CMUK`nın 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA ), 03.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube