Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Suça Katılma İradesi Hakkında Yargıtay 6. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2011/21373

K. 2012/22718

T. 5.12.2012

• SUÇA KATILMA İRADESİ ( Hükümlüğünün Gerçekleştirdiği Gasp Eylemi Sırasında Olay Yerinden Ayrılmarak Sanıkların Suça Katılma İradesi Bulunduğunun Kabulü - Sanıkların Suça Yardım Etme Anlamında Sorumluluğu Bulunduğunun Gözetilmesi Gereği )

• YAĞMA SUÇU ( Sanıkların Hükümlünün Eyleminde Suça Katılma İradesi Bulunduğu - Hükümlüyle Suçu Doğrudan Doğruya Birlikte İşlemeseler Dahi Olay Yerinden Ayrılmayarak Hükümlüğünün Suçu Gerçekleştirme Kararına Katkıda Bulunduklarının Kabulü )

• SUÇA İŞTİRAKİN NİTELİĞİ ( İcra Edilen Hareketlerin Eşit Önemde Olmasının Gerekmediği - Her Şerikin Diğer Faillerle Birlikte Hareket Ettiğini Bilmesinin Yeterli Olduğu/Eldeki Davada Şeriklerin Suça Katılma İradesinin Kabul Edileceği )

5237/m. 37,39/2-c

ÖZET : İştirak iradesi için icra edilen hareketlerin eşit önemde ve icra hareketi niteliğinde olması gerekmemekte olup, her şerikin diğer faillerle birlikte belirli bir suçun işlenmesine katıldığını bilmesi yeterlidir. Yağma suçunu hükümlüyle doğrudan doğruya birlikte işlemeseler de olay yerinden ayrılmayarak, hükümlünün eylemini gerçekleştirme kararlılığına katkıda bulunan sanıkların herhangi bir zorlama olmaksızın hükümlünün gasp yapma teklifini kabul edip ardından da olay yerinde bulunarak suça katılma iradelerini ortaya koyduklarının anlaşılması karşısında, sanıların suça yardım etme anlamında atılı suçtan sorumlu oldukları gözetilmelidir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Yakınan ve sanıkların hazırlık beyanları ile tüm dosya kapsamına göre; Olay günü geceleyin alkol alıp evine doğru gitmekte olan yakınanın arkasından gelen hükümlü Soner`in yakınanın omzundan tutarak "dayı nereye gidiyorsun" diye seslendiği, yakınanın dönüp hükümlüye baktığında daha önce görmediği birisi olduğunu anladığı, bu sırada karşıdan sanıkların da gelmekte oldukları, yakınanın sanık Ramazan`ı tanıdığı, hükümlünün de sanık Ramazan`la arkadaş olduğu, sanık Ramazan`ın yakınana yaklaşarak içki içmeyi teklif ettiği, ancak yakınanın alkol aldığını, saatin geç olduğunu, evine gittiğini söyleyerek bu teklifi kabul etmediği, bu sırada hükümlü Soner`in sanık Ramazan`a gözle işaret etmeye başladığı, yakınanın yürüyerek uzaklaşmaya başladığı sırada hükümlü Soner`in sanık Ramazan`a hitaben "kim bu dayı" diye sorduğu, sanık Ramazan`ın da birahaneden tanıdığını söylediği, bunun üzerine hükümlü Soner "ben gaspa çıktım sizde benle beraber geliyorsunuz" dediği, sanıkların birlikte yakınanın peşinden gittikleri, 5016 sokak köşesinde yakınanı durdukları ve bira içmeye davet ettikleri, yakınanın kabul etmediği, bunun üzerine hükümlü Soner`in elinde bıçak olduğu halde yakınana bağırmaya başladığı, sanıkların ise 3-4 metre uzağa giderek beklemeye başladıkları, yakınanın ise korkarak kaçmaya başladığı, hükümlü Soner`in peşinden koştuğu ve yakınana yumruk atmak suretiyle yere düşürdüğü ve bağırarak "telefonu verecen lan" dediği, yakınanın direndiği ancak hükümlü Soner`in boynundan tuttuğu için kaçamadığı, Soner`in yakınandan telefonu zorla alarak kaçmaya başladığı, sanıklarında Soner`in yanına giderek birlikte Soner`in evine doğru kaçmaya başladıkları, bu sırada hükümlü Soner`in telefonun sim kartını çıkartması için sanık Ramazan`a verdiği, sanığında telefonu diğer sanık Cihangir`e verdiği, sanık Cihangir`in ise sim kartı çıkartarak kırıp attığı, sonrasında Soner`in evinin bahçesine girerek oturdukları, bu esnada Soner`in telefonun bataryasını çıkartarak çiçek saksısının içine koyduğu, bir süre sonra birlikte evden çıktıkları, sanıkların eve gideceklerini söylediklerinde Soner`in bırakmadığı, biraz daha gezelim dediği, sanıkların da bunu kabul ettikleri, birlikte yaklaşık saat 03.30`a kadar dolaştıkları ve sonrasında evlerine gittikleri, şeklinde gelişen somut olayda;

Sanıkların, olay anlatımı içindeki eylem öncesinde, sırasında ve sonrasında olay yerinde bulundukları pozisyonları birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların; yakınanın hükümlü Soner ile mücadelesi sırasında olay yerinde bulundukları, eyleme fiili müdahaleleri olmasa da bilerek ve isteyerek birden fazla kişi olduklarını yakınana gösterdikleri ve bu suretle yakınanın direncini kırmayı amaçladıkları, eylem tamamlandıktan sonra ise; hükümlü Soner ile birlikte kaçıp, gasp edilen sim kartın sanıklarca kırılması, cep telefonunun bilgileri dahilinde saklanması ve hükümlü Soner`in evine gidip ardından da birlikte gezmeleri bir bütün halinde dikkate alındığında; sanıkların yağma suçunu hükümlü Soner ile doğrudan doğruya birlikte işlemeseler de olay yerinden ayrılmayarak, hükümlünün eylemini gerçekleştirme kararlılığına katkıda bulundukları, zira iştirak iradesi için icra edilen hareketlerin eşit önemde ve icra hareketi niteliğinde olması gerekmediği, iştirak iradesinin mevcudiyeti için, her şerikin diğer faillerle birlikte belirli bir suçun işlenmesine katıldığını bilmesi gerektiği, somut olayda da sanıkların herhangi bir zorlama olmaksızın hükümlü Soner`in gasp yapma teklifini kabul edip ardından da olay yerinde bulunarak suça katılma iradelerini ortaya koyduklarının anlaşılması karşısında, sanıkların TCK`nın 39/2-c maddesi anlamında atılı suçtan sorumlu oldukları gözetilmeden yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem ( BOZULMASINA ), 05.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube