Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kaçakçılık Fiilinde Kullanılan Nakil Aracı Hakkında Yargıtay 7. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

7. CEZA DAİRESİ

E. 2011/10013

K. 2012/29473

T. 15.11.2012

• KAÇAKÇILIK FİİLİNDE KULLANILAN NAKİL ARACI ( İadesi Yerine Müsaderesine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu - Aracın Kaçakçılık Fiiline Tahsis Edilmediği/Araçta Özel Olarak Hazırlanmış Gizli Tertibatın Bulunmadığı/Aracın İadesi Gereği )

• KAÇAKÇILIK FİİLİNDE KULLANILAN NAKİL ARACININ DEĞERİ ( Bu Değer ile Dava Konusu Eşyanın Gümrüklenmiş Değerinin Dikkate Alındığında Müsadere Kararının Hakkaniyete Uygun Düşmediği - Aracın İadesine Karar Verileceği/Kaçakçılık/Hakkaniyet )

• ARACIN MÜSADERESİNE KARAR VERİLEMEMESİ ( İadesi Gereği - Aracın Kaçakçılık Fiiline Tahsis Edilmediği )

5237/m. 54/3

5607/m. 13/1-a

ÖZET : Nakil aracında özel olarak hazırlanmış bir gizli tertibatın bulunmaması, ele geçen eşyanın miktarına göre kaçakçılık fiiline tahsis edilmediğinin anlaşılması ve eşyanın gümrüklenmiş değeriyle nakil aracının değeri göz önünde bulundurulduğunda, hakkaniyete uygun düşmemesi halinde müsadere kararı verilemeyeceği gözetilmelidir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava konusu ele geçen eşyanın miktarına göre nakil aracının kaçakçılık fiiline tahsis edilmediği, 5607 sayılı Yasanın 13/l- ( a ) maddesinde ifadesini bulan "özel olarak hazırlanmış bir gizli tertibatın da" nakil aracında bulunmadığı ayrıca 5237 sayılı TCK`nın 54/3 maddesi gereğince eşyanın gümrüklenmiş değeri ile nakil aracının değeri göz önüne alındığında müsaderenin hakkaniyete uygun düşmeyeceği gözetilmeden nakil aracının iadesi yerine müsaderesine hükmolunması,

SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube