Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kırmızı Işık İhlali Yaparak Müştekinin Aracına Çarpma Suçu Hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/9820

K. 2013/887

T. 14.1.2013

• KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPARAK MÜŞTEKİNİN ARACINA ÇARPMA ( Bilinçli Taksirin Unsurları Oluştuğu )

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Sevk ve İdaresindeki Araç İle Işık Kontrollü Kavşakta Kırmızı Işık İhlali Yaparak Müştekinin Aracına Çarpması Şeklinde Gelişen Olayda Bilinçli Taksirin Unsurları Oluştuğu - Aleyhe Temyiz Olmadığı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Taksirle Yaralama Suçu - Düzenlemenin Uygulanmaması Konusunda Gerekçe Gösterilmemiş Olmasına Rağmen Katılanın Zararının Giderilmediği Anlaşıldığından Bozma Nedeni Yapılmadığı )

5237/m. 22, 89

5271/m. 231

ÖZET : Sanığın sevk ve idaresindeki araç ile ışık kontrollü kavşakta, kırmızı ışık ihlali yaparak müştekinin aracına çarpması şeklinde gelişen olayda, bilinçli taksirin unsurları oluştuğu halde TCK`nın 22/3. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemenin uygulanmaması konusunda gerekçe gösterilmemiş olmasına rağmen katılanın zararının giderilmediği anlaşıldığından bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın sevk ve idaresindeki araç ile ışık kontrollü kavşakta, kırmızı ışık ihlali yaparak müştekinin aracına çarpması şeklinde gelişen olayda, bilinçli taksirin unsurları oluştuğu halde TCK`nın 22/3. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından; 5271 sayılı CMK`nın 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemenin uygulanmaması konusunda gerekçe gösterilmemiş olmasına rağmen katılan S.B.`nin zararının giderilmediği anlaşıldığından bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın cezanın ertelenmesi gerektiğine, hatalı rapora dayalı karar verildiğine ilişkin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 14.01.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube