Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) İşgal Ve Faydalanma Hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2011/6084

K. 2012/18351

T. 7.5.2012

• İŞGAL VE FAYDALANMA (Devlet Ormanında Toprağın İşlenildiği ve Gübre Döküldüğü - Aynı Yerde Sanık Hakkında Daha Önce Üst Üste İki Yıl Suç Tutanağı Tutulduğu/Suç Kastının Yokluğundan Bahsedilemeyeceği Eylemin Yeni Bir Suç Oluşturduğu)

• SUÇ KASTININ VARLIĞI (Devlet Ormanında Toprağın İşlenildiği ve Gübre Döküldüğü/Aynı Yerde Sanık Hakkında Daha Önce Üst Üste İki Yıl Suç Tutanağı Tutulduğu - İşgal ve Faydalanma Suçu)

6831/m. 82, 93

5237/m. 21

ÖZET : Devlet ormanı sayılan suça konu yerde, toprak işlemesinin yapıldığının ve gübre döküldüğünün tespit edilmesine göre sanığın işgal ve faydalanmada bulunduğu ve dava konusu yerin sanık hakkında 2008 ve 2009 yıllarında düzenlenen suç tutanağındaki yerle aynı yer olduğunun anlaşılmasına göre suç kastının yokluğundan bahsedilemeyeceği ve sanığın eyleminin yeni bir suç oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine,

Ancak;

6831 sayılı Orman Kanunu`nun 82. maddesi gereğince aksi sabit oluncaya kadar geçerli, zabıt mümziinin yeminli beyanı ile doğrulanan 16.11.2009 tarihli suç tutanağında, mahallinde yapılan keşif neticesi düzenlenen teknik bilirkişi raporlarında devlet ormanı sayılan suça konu yerde toprak işlemesinin yapıldığının ve gübre döküldüğünün tespit edilmesine göre sanığın işgal ve faydalanmada bulunduğu ve dava konusu yerin sanık hakkında 2008 ve 2009 yıllarında düzenlenen suç tutanağındaki yerle aynı yer olduğunun anlaşılmasına göre suç kastının yokluğundan bahsedilemeyeceği ve sanığın eyleminin yeni bir suç oluşturduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısı ve müdahil idarenin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasa`nın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 07.05.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube