Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Taksirli Suçlarda Temel Cezanın Belirlenmesi Hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/1836

K. 2012/19808

T. 26.9.2012

• TAKSİRLİ SUÇLARDA TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Asli Kusurlu Olduğunun Teknik Verilere Dayalı Olarak Kabul Edildiği - Sanığın Taksirinin Yoğunluğu Gözetilerek Alt Sınır Aşılarak Hak ve Nasafete Uygun Ceza Yerine Alt Sınırdan Ceza Tayinin Hukuka Aykırı Olduğu )

• SANIĞIN ASLİ KUSURLU OLMASI ( Sanığın Taksirinin Yoğunluğu Gözetilerek Alt Sınır Aşılarak Hak ve Nasafete Uygun Bir Ceza Yerine Alt Sınırdan Ceza Tayinin Hukuka Aykırı Olduğunun Gözetileceği )

5237/m.3, 22, 61

ÖZET : Sanığın asli kusurlu olduğunun teknik verilere dayalı olarak mahkemece de kabul edildiği olayda, sanığın taksirinin yoğunluğu gözetilerek, alt sınır aşılarak hak ve nasafete uygun bir ceza yerine, alt sınırdan ceza tayini hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde TCK’nın 61/1 ve 22/4. madde ve fıkralarında yer alan ölçütlerden olan failin kusuru, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınmak suretiyle TCK’nın 3/1. maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmolunması gerekirken,

Sanığın asli kusurlu olduğunun teknik verilere dayalı olarak mahkemece de kabul edildiği somut olayda, sanığın taksirinin yoğunluğu gözetilerek, alt sınır aşılarak hak ve nasafete uygun bir ceza yerine, alt sınırdan ceza tayini,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup,isteme uygun olarak BOZULMASINA, 26.09.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube