Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 
(H)İTİRAZIN İPTALİ (Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği - Anılan Yasal Düzenlemeler Nazara Alındığında Raporda Bilirkişilerin İmza

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/4118

K. 2012/41

T. 16.1.2012

• İTİRAZIN İPTALİ (Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği - Anılan Yasal Düzenlemeler Nazara Alındığında Raporda Bilirkişilerin İmzalarının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)

• BİLİRKİŞİ İMZASI (İtirazın İptali - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği/Raporda Bilirkişilerin İmzalarının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)

• TUTANAKTA BULUNMASI GEREKEN İMZALAR (İtirazın İptali - Karar Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Hüküm Gereğince Tutanağın Altı Bilirkişilere İmza Ettirilir Hükmünü İçerdiği/Raporda Bilirkişilerin İmzalarının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)

1086/m.281/3

6100/m.279/3

ÖZET : HUMK`nun 281/3. maddesi "raporun ... bilirkişilerin imzalarım taşıması gerekir" hükmünü içerdiği gibi, karar tarihinden sonra yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK`nun 279/3. maddesi "... tutanağın altı, bilirkişilere imza ettirilir" hükmünü içermektedir. Anılan yasal düzenlemeler nazara alındığında raporda bilirkişilerin imzalarının bulunması yasal zorunluluk olduğundan, bu eksikliğin giderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Hükme esas alman 25.02.2008 tarihli bilirkişi raporunda ismi geçen Mustafa Çetin`in raporda imzasının bulunmadığı görülmüştür.

HUMK`nun 281/3. maddesi "raporun ... bilirkişilerin imzalarım taşıması gerekir" hükmünü içerdiği gibi, karar tarihinden sonra yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK`nun 279/3. maddesi "... tutanağın altı, bilirkişilere imza ettirilir" hükmünü içermektedir. Anılan yasal düzenlemeler nazara alındığında raporda bilirkişilerin imzalarının bulunması yasal zorunluluk olduğundan, bu eksikliğin giderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 16.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

larının Bulunmasının Yasal Zorunluluk Olduğu)
İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube