Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/18618

K. 2013/136

T. 14.01.2013

* YENİDEN İKTİSAP SEBEBİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (Yeni Malikin Dava Açması Halinde İktisap Tarihinden İtibaren Bir Ay Zarfında Kiracıya Kiralananın Satın Alındığının Bildirilmesi ve İktisaptan İtibaren Altı Ayın Hitamında Davanın Açılması Gerektiği)

* KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ (Yeniden İktisap Sebebiyle/İktisap İhbarı Davalıya Bir Aylık Süre Geçtikten Sonra Tebliğ Edildiği - Yasanın Aradığı Bir Aylık Sürede İhbar Şartı Gerekleşmediğinden Davanın Reddine Karar Verileceği)

* İKTİSAP İHBARI (Yeniden İktisap Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi İstemi - Yeni Malikin Dava Açması Halinde İktisap Tarihinden İtibaren Bir Ay Zarfında Kiracıya Kiralananın Satın Alındığının Bildirilmesi Gerektiği/Bir Aylık Süre Geçtikten Sonra Tebliğ Edildiğinden Davanın Reddi Gerektiği) 6570/m.7/d

ÖZET : Dava, yeniden iktisap sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Yeni malikin, 6570 sayılı Yasanın 7/d maddesindeki sürelerden yararlanarak dava açması halinde, iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfından kiracıya kiralananın satın alındığının bildirilmesi ve yine iktisaptan itibaren altı ayın hitamında davanın açılması gerekir. İktisap ihbarı davalıya bir aylık süre geçtikten sonra tebliğ edilmiştir. Bu durumda, yasanın aradığı bir aylık sürede ihbar şartı gerçekleşmediğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, yeniden iktisap sebebiyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Yeni malikin, 6570 sayılı Yasanın 7/d maddesindeki sürelerden yararlanarak dava açması halinde, iktisap tarihinden itibaren bir ay zarfından kiracıya kiralananın satın alındığının bildirilmesi ve yine iktisaptan itibaren altı ayın hitamında davanın açılması gerekir. Olayımızda, iktisap 15/04/2010 tarihli olduğuna göre, ihbarın 15/05/2010 akşamına kadar davalıya tebliğ edilmesi zorunludur. Oysa iktisap ihbarı davalıya bir aylık süre geçtikten sonra 28/05/2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda, yasanın aradığı bir aylık sürede ihbar şartı gerçekleşmediğinden, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın kabulü doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube