Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Mühür Bozma Hakkında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2011/12853

K. 2012/7

T. 9.1.2012

• MÜHÜR BOZMA ( Sanığın Yargılama Sürecindeki Davranışları Nedeniyle Cezasından İndirim Yapıldığı/Sabıkası da Bulunmadığı - Dosyada Bulunmayan Bazı Mahkeme Kayıtlarına Dayanarak Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaat Oluşmadığından Bahisle HAGB Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Sanığın Yargılama Sürecindeki Davranışları Nedeniyle Cezasından İndirim Yapıldığı/Sabıkası da Bulunmadığı - Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaat Oluşmadığından Bahisle HAGB Uygulanmamasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• TAKDİRİ İNDİRİM ( Sanığın Yargılama Sürecindeki Davranışları Nedeniyle Cezasından İndirim Yapıldığı/Sabıkası da Bulunmadığı - HAGB`nin Uygulanması Gereği/Mühür Bozma )

5237/m.62, 203

5271/m.231

ÖZET : Kayden sabıkasız olup, duruşma tutanaklarına yansımış olumsuz bir hali bulunmayan ve kişilik özellikleri sebebiyle hakkında alt sınırdan ceza tayin edilip, yargılama sürecindeki davranışları sebebiyle de cezasından indirim yapılan sanığın savunma hakkını kısıtlayacak şekilde dosyada bulunmayan ve duruşmada da tartışılmayan bazı mahkeme kayıtlarına ve yargılama sırasında gözlemlenen davranışlarına dayanılarak, "sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmadığından" şeklindeki yeterli olmayan gerekçeyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Kayden sabıkasız olup, duruşma tutanaklarına yansımış olumsuz bir hali bulunmayan ve kişilik özellikleri sebebiyle hakkında alt sınırdan ceza tayin edilip, yargılama sürecindeki davranışları sebebiyle de cezasından T.C.K.nun 62. maddesi uyarınca indirim yapılan sanığın savunma hakkını kısıtlayacak ve Yargıtay denetimini de ortadan kaldıracak şekilde dosyada bulunmayan ve duruşmada da tartışılmayan bazı mahkeme kayıtlarına ve yargılama sırasında gözlemlenen davranışlarına dayanılarak, "sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmadığından" şeklindeki çelişkili, yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanık hakkında C.M.K.nun 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

T.C.K.nun 53/3. maddesine göre 53/1-c maddesinde yer alan kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileriyle ilgili hak yoksunluğunun koşullu salıverme tarihine kadar uygulanmasına, 53/1. maddesinde yazılı diğer haklardan 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, altsoy ayrımı yapılmaksızın T.C.K.nun 53/1-c bendinde düzenlenen haklardan koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 09.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube