Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Koşullu Salıverme Süresinin Hesaplanması Hakkında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2011/7864

K. 2011/8174

T. 21.12.2011

• KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Cezaların Öncelikle Yıl Hesabı İle Resmi Takvime Göre Kalan Sürelerin İse Ay ve Gün Üzerinden Belirtilen Müddetler Üzerinden Yapılması Gerektiği - 5237 S.K. Md. 61/6`nın Gözetileceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Koşullu Salıverilme Süresi Hesaplanırken 5237 S.K. Md. 61/6`nın Gözetileceği - Öncelikle Yıl Hesabı İle Resmi Takvime Göre Kalan Sürelerin İse Ay ve Gün Üzerinden Belirtilen Müddetler Üzerinden Yapılması Gerektiği )

• HAPİS CEZASI VE KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİNİN HESAPLANMASI ( Cezaların Öncelikle Yıl Hesabı İle Resmi Takvime Göre Kalan Sürelerin İse Ay ve Gün Üzerinden Belirtilen Müddetler Üzerinden Yapılması Gerektiği - 5237 S.K. Md. 61/6`nın Gözetileceği )

5237/m. 61/6

ÖZET : 5237 Sayılı TCK`nın 61/6 maddesi: “ Hapis cezasının süresi, gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün, adli para cezası için bir Türk Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez. “ şeklinde düzenlenmiştir.

Hükümlü hakkında 5237 Sayılı TCK`nun 61/6 maddesi gözetilerek koşullu salıverilme süresi hesaplanırken, cezalarının öncelikle yıl hesabı ile resmi takvime göre, kalan sürelerin ise, ay ve gün üzerinden belirtilen müddetler üzerinden yapılması gerekir.

DAVA : Kasten öldürmeye teşebbüs ve nitelikli kasten yaralama suçlarından sanık hakkında hükmolunan cezaların 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olarak toplanmasına dair Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/08/2008 tarihli ve 2008/378 değişik iş sayılı kararının infazı sırasında, adı geçen hükümlünün hakkında Gaziantep ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılıklarınca koşullu salıverilme tarihleri farklı olarak düzenlenen müddetnamelere yaptığı itirazın kabulü ile şartla salıverilme tarihinin 28/04/2013 olarak belirlenmesine ilişkin Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/04/2011 tarihli ve 2011/377 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Kahramanmaraş 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 12/07/2011 tarihli ve 2011/504 değişik iş sayılı kararının Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü`nün 26/09/2011 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.04-105-46-6898-2011/11800/48264 sayılı istemlerine dayanılarak 5271 sayılı CMK`nun 309. Maddesi gereğince kanun yararına bozulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19.10.2011 tarihli ve 2011/292253 sayılı tebliğnamesine bağlı dosyası, Dairemize gönderilmekle; okundu, gereği konuşulu düşünüldü:

KARAR : Hükümlüye ait Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı`nın 2011/7-783 nolu ilamat dosyası incelendiğinde;

Hükümlü`nün Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22/08/2008 tarih 2008/378 değişik iş sayılı içtima kararı ile 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının infazı amacı ile 03/03/2006 tarihinde cezaevine alındığı, dosya kapsamında hükümlüye ilişkin infaz hesap tablosunun bulunduğu, tablo hesabında 5237 Sayılı TCK`nun 61/6. maddesinin dayanak yapıldığı anlaşılmaktadır.

Hükümlü hakkında 5237 Sayılı TCK`nun 61/6 maddesi gözetilerek koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasına ilişkin yasal dayanak doğru ise de, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının 15/09/2008 tarihli müddetnamesi ile hükümlünün 29/04/2013 olarak tesbit edilen koşullu salıverilme tarihi ile Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının 16/02/2011 tarihli müddetnamesinin içeriğine göre 30/04/2013 olarak tesbit edilen koşullu salıverilme tarihleri arasındaki farklılık nedeniyle hükümlünün yaptığı itiraz üzerine, Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi 29/04/2011 tarih ve 2011/377 değişik iş sayı ile itirazın kabulüne ve artık yıllar dikkate alınarak hükümlünün koşullu salıverilme tarihinin 28/04/2013 olarak tesbiti gerekeceği belirtilmiştir.

5237 Sayılı TCK`nın 61/6 maddesi: “ Hapis cezasının süresi, gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün, adli para cezası için bir Türk Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez. “ şeklinde düzenlenmiştir.

Yasal düzenleme karşısında hükümlünün cezalarının öncelikle yıl hesabı ile resmi takvime göre, kalan sürelerin ise, ay ve gün üzerinden belirtilen müddetler üzerinden yapılması gerekliliğinden bahisle, koşullu salıverilme tarihinin 30/04/2011 tarihinin olacağı açık ve net olduğundan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının, bu yönde yaptığı itirazı inceleyen Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/07/2011 tarih ve 2011/ 504 değişik iş sayılı itirazın reddine dair kararı usule ve yasaya aykırı görüldüğünden, bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/07/2011 tarihli ve 2011/ 504 D.İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK.nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA,

SONUÇ : Diğer işlemlerinin yapılabilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ( TEVDİİNE ), 21.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

yarx

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube