Ana Sayfa
0.312 231 02 25
 

(C) Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlar Hakkında Yargıtay 2. Ceza Dairesinin Kararı

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2010/8736

K. 2012/6299

T. 14.3.2012

• KOVUŞTURMASI ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR (Sanığın Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmemesi - Yargılamaya Devamla Suç Sabit Olmadığında Beraat Sabit Olduğunda Bu Husus Kararda Açıklanarak Davanın Düşürülmesi Kararı Verilmesi Gerektiği)

• SANIĞIN ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEYİ KABUL ETMEMESİ (Yargılamaya Devamla Suç Sabit Olmadığında Beraat Sabit Olduğunda Bu Husus Kararda Açıklanarak Davanın Düşürülmesi Kararı Verileceği - Kovuşturması Şikayete Bağlı Suç)

• DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI VERİLMESİ GEREĞİ (Kovuşturması Şikayete Bağlı Suç - Sanığın Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Etmemesi/Devam Eden Yargılamada Suçun Sabit Olması)

5237/m. 73/4-6, 125/1

ÖZET : Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesinin davayı düşüreceği düzenlenmiş, yargılama sonunda suçun sabit olmaması halinde beraat kararı verilmesi olanağının sağlanması için vazgeçmenin, onu kabul etmeyen sanığı etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, sanığın şikayetten vazgeçmeyi kabul etmemesi durumunda, yargılamaya devam edilerek, suçun sabit olmaması halinde beraatine, suçun sabit olduğunun anlaşılması halinde ise, bu husus kararda açıklanarak, kovuşturmanın şikayet koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmesi gerekecektir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 5237 sayılı Yasa`nın 73. maddesinin 4. fıkrasında, kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı suçlarda, suçtan zarar gören kişinin vazgeçmesinin davayı düşüreceği düzenlenmiş, yargılama sonunda suçun sabit olmaması halinde beraat kararı verilmesi olanağının sağlanması için aynı maddenin 6. fıkrasında vazgeçmenin, onu kabul etmeyen sanığı etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, sanığın şikayetten vazgeçmeyi kabul etmemesi durumunda, yargılamaya devam edilerek, suçun sabit olmaması halinde beraatine, suçun sabit olduğunun anlaşılması halinde ise, bu husus kararda açıklanarak, kovuşturmanın şikayet koşulunun gerçekleşmemesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmesi gerekecektir.

Dosya içeriğinden, şikayetten vazgeçmeyi kabul etmeyen sanığın, hakaret eyleminin sabit olduğunun anlaşılması karşısında, TCK`nın 125/1. maddesi uyarınca açılan kamu davasının şikayet koşulu oluşmadığından düşürülmesine karar verilmesi gerekirken, anılan Yasa`nın 73. maddesinin 6. fıkrası yanlış yorumlanarak hükümlülük kararı verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 1412 sayılı CMUK`nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.03.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ BAYTOK HUKUK BÜROSU
Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 4/16 06430 Sıhhiye / Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 231 02 25
Fax: 0 312 231 02 26
E-mail: info@baytokhukukburosu.com
Başa Dön
Facebook
Twitter
Youtube